Započeto

Ubrzanje EU puta Bosne i Hercegovine

Partije: HDZ BiH | Oblasti: Spoljna politika

Ubrzanje EU i NATO puta i u konačnici članstvo u EU-u i NATO savezu dva su ključna vanjskopolitička cilja za HDZ BiH.

Izvor: Izborni program HDZ-a BiH

U Mišljenju Evropske komisije iz 2019. godine jačanje prevencije i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, uključujući i protiv pranja novca i terorizma, navodi se u prioritetu broj 7. 

Krajem augusta 2023. godine u Parlamentarnoj skupštini BiH usvojeni su Prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija BiH (drugo čitanje), Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH (drugo čitanje), kao i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH (prvo čitanje).

Među razlozima za donošenje zakona o ombudsmanu za ljudska prava, koji su navedeni u samom prijedlogu, navodi se da je usvajanje ovog zakona u direktnoj vezi s ispunjavanjem prioriteta 10.b) – “Osigurati pravo na život i zabranu mučenja, posebno b) imenovanjem nacionalnog mehanizma za prevenciju mučenja i nečovječnog postupanja”.  

Usvajanje novog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću definisano je u prioritetu pod rednim brojem 6 – “Unaprijediti funkcionisanje pravosuđa kroz usvajanje novih zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i sudovima BiH u skladu sa evropskim standardima”.

Spomenuta tri zakona Predstavnički dom PSBiH usvojio je na 10. sjednici održanoj 22.8.2023. godine, a Dom naroda usvojio ih je osam dana kasnije.

U novembru 2023. godine Evropska komisija objavila je Izvještaj o napretku BiH na putu ka Evropskoj uniji. Ovaj se izvještaj odnosio na period od juna 2022. do juna 2023. godine, ali su u njemu i navedene aktivnosti koje su bh. institucije provodile do oktobra 2023. godine.

U posljednjem izvještaju Evropske komisije navodi se da je BiH do trenutka zaključivanja izvještaja u potpunosti ispunila samo dva prioriteta, a riječ je o prioritetima koji se odnose na osiguravanje pravilnog funkcionisanja Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je ispunjen u julu 2020, te osiguravanje prava na život i zabranu torture.

Evropska komisija usvojila je 8.11.2023. godine Paket proširenja za 2023. godinu u kome je, između ostalih, prezentovana i ocjena stanja i napretka koji je ostvarila Bosna i Hercegovina, a u kojem je preporučila otvaranje pregovora o pristupanju, ali tek “kada se postigne neophodni stepen usklađenosti s kriterijima za članstvo”. Ovakvu ocjenu Evropske komisije potvrdilo je i Evropsko vijeće 14.12.2023. godine.

Na sjednici Predstavničkog doma PSBiH, održanoj 21.12.2023. godine, na prijedlog Vijeća ministara BiH usvojen je Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, što je jedna od obaveza BiH preuzetih iz prioriteta broj 7 – Jačanje prevencije i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, uključujući i protiv pranja novca i terorizma. Navedeni prijedlog zakona potrebno je da usvoji i Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH da bi on stupio na snagu.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!