Započeto

Subvencioniranje izvozno orijentisanih proizvođača

Partije: Naša stranka | Oblasti: Ekonomija

Subvencioniranje izvozno orijentisanih proizvođača.

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata 2022-2026 Vlada FBiH provodila je određene aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Izborni program Naša stranka

Vlada FBiH je 4.10.2023. godine usvojila Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o garancijama Garancijskog fonda za Kreditno-garantni program za izvoznike. 

Vlada Federacije BiH donijela je 8.4.2024. godine  Odluku kojom se usvaja Program utroška sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2024. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – Regresiranje kamata – Garantni fond” u iznosu od 5,7 miliona KM. 

Kako je navedeno, osnovni cilj programa je omogućiti korisnicima koji su kreditno zaduženi po Kreditno garantnom programu za velika preduzeća i Kreditno garantnom programu za izvoznike, ili će biti zaduženi u 2024. godini po ovim programima, da dobiju grant sredstva na ime subvencioniranja dijela troškova kamate. Subvencionirat će se dio kamata na tromjesečnom nivou, u visini do 2,5 posto.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!