Započeto

Stvaranje preduslova za korištenje pretpristupnih fondova EU namijenjenih poljoprivredi

Partije: Naša stranka | Oblasti: Ekonomija

Hitno stvaranje preduslova za korištenje pretpristupnih fondova EU namijenjenih poljoprivredi i ruralnom razvoju zemalja pristupnica kojima će se podržati i olakšati neminovne promjene i reforme, te dijelom povećati konkurentnost i kvalitet bh. proizvoda na tržištu.

Izvor: Izborni program Naša stranka

U Programu rada VM BiH za 2023. godinu navodi se da Vijeće ministara BiH planira raditi na omogućavanju veće iskoristivosti fondova Evropske unije, posebno u svjetlu IPA-е III, te na intenziviranju institucionalnog dijaloga s Evropskom unijom.

U aprilu 2023. godine ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac razgovarao je sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Savom Minićem o aktuelnim temama u sektoru poljoprivrede. Ministri Košarac i Minić razmijenili su mišljenja o uspostavljanju IPARD operativne strukture kako bi se obezbijedio pristup fondovima EU namijenjenih za poljoprivrednu proizvodnju u Republici Srpskoj i Federaciji BiH.

Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 23.5.2023. godine održao je sastanak sa Savom Minićem, ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS i Kemalom Hrnjićem, ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH. Između ostalog, iz MVTEO navode da su ministri razgovarali i o mogućnostima analize primjene Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, te drugih ugovora, u cilju zaštite domaće proizvodnje. Razgovarano je i o načinu definisanja IPARD strukutre, kako bi se omogućilo povlačenje više finansijskih sredstava iz pretpristupnih fondova EU.

Na 38. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (VM BiH), održanoj 9.2.2024. godine usvojen je Strateški plan ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine za period od 2023. do 2027. – okvirni dokument, koji je pripremilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih poslova. Ovim dokumentom utvrđuju se strateški ciljevi postepenog usklađivanja poljoprivrede i ruralnog razvoja sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom Evropske unije (ZPP EU) i privlačenja investicija, kao što su razvoj konkurentnog, klimatski otpornog i razvijenog poljoprivredno – prehrambenog sektora, veću digitalizaciju i inovacije, upravljanje zemljištem i očuvanje ruralnih područja. Ukupan budžetski okvir Strateškog plana je 1,78 milijardi KM, a iz ostalih izvora se očekuje mobiliziranje dodatnih 533 miliona KM, što zajedno čini 2,24 milijarde KM za pet godina njegove implementacije, navodi se u saopćenju VM BiH.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!