Započeto

Standardiziranje kvaliteta, kriterija i procesa u svim visokoškolskim ustanovama u BiH

Partije: Naša stranka | Oblasti: Obrazovanje

Standardiziranje kvaliteta, kriterija i procesa u svim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini.

Izvor: Izborni program Naša stranka

Predstavnici Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine i Ministarstva civilnih poslova BiH, 8. i 9. marta boravili su u Briselu, gdje su učestvovali na sastanku predstavnika ministarstava i agencija za osiguranje kvaliteta zemalja Zapadnog Balkana na temu Usklađivanje propisa sa ESG: put ka ispunjavanju ključnih obaveza Bolonjskog procesa u pogledu osiguranja kvaliteta u zemljama Zapadnog Balkana, kao i na prvom sastanku projekta SEQA ESG 2 („Supporting European QA Agencies in meeting the ESG“), u organizaciji ENQA-e. 

Kako se navodi u saopćenju Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, cilj sastanka bio je da se pruži podrška zemljama koje još nisu stekle punopravni status u ENQA-i kroz diskusije na temu uslova koji su potrebni da se to postigne, kao i putem aktivnosti koje će se implementirati kroz SEQA ESG 2 projekat kojim koordinira ENQA. 

Na sjednici Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, održanoj 12.4.2023. godine, data je saglasnost na dokument “Preporuke za regulisanje postupka akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa 1. i 2. ciklusa studija u Bosni i  Hercegovini”.

Dokument je izradila radna grupa sastavljena od tri predstavnika predstavnika UP Agencije, tri državna službenika Agencije i tri nadležne obrazovne institucije – Agencija za visoko obrazovanja Republike Srpske, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona i Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo.

Kako se navodi u saopćenju Agencije, zadatak radne grupe bio je izrada dokumenta koji bi doprinio harmonizaciji procesa akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa, imajući u vidu različita zakonska i podzakonska rješenja kojima se ovaj proces reguliše na nivou nadležnih obrazovnih vlasti u Bosni i Hercegovini.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!