SNSD: Skokovit ekonomski rast, socijalni sektor i privatizacija

“SNSD smatra da prioritet mora biti skokovit ekonomski rast, uz reforme socijalnog sektora, pozitivne efekte privatizacije i revizije dosadašnjih privatizacija, te ubrzan razvoj u sektorima koji predstavljaju komparativne prednosti.”


Razlog:
Skokovitog ekonomskog rasta nema, kao ni značajnih izmjena u socijalnom sektoru, a izostali su i efekti revizije privatizacije.
Objašnjenje:
“Prema zvaničnim podacima IRB,prosječna stopa rasta bruto domaćeg proizvoda u 2004. i 2005. godini bila je 6.9%. U periodu od 2006 do 2008, taj prosjek je pao na 6,2% (http://www.irbrs.net/Statistika.aspx?tab=1&lang=lat). U 2009. godini, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, BDP nije rastao, već je pao za 2,9% (http://www.rzs.rs.ba/Saopstenja/NacionalniRacuni/Proizvodni_Pristup/BDP_Proizvodni_Pristup_2009.pdf).
Strane investicije u RS su, kao i u periodu prije aktuelnog mandata, bilježile manje uspona nego padova. Prema podacima Investiciono razvojne banke RS, u prethodnom mandatu je, nakon naglog skoka sa 35.624 na 615.679 miliona KM u 2004, u 2005 došlo do pada na iznos od 263.218 miliona stranih investicija, a u 2006 i ta cifra se više nego prepolovila. Mandat aktuelne Vlade započeo je skokom na 1.946.688.000 KM u 2007 godini, kada je finalizacija prodaje Telekoma nakratko prekinula trend pada stranih investicija, da bi se potom on nastavio – ukupan iznos pao je na 165.675.000 KM u 2008, ,te na 104.500.000 KM u 2009. godini (http://www.irbrs.net/docs/Upload/5_11_2009_12.1%20FDI%20inflows%20in%20the%20RS_27_5_2010.xls).
Broj zaposlenih je, prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, nakon velikog pada u 2001, od naredne godine do 2008. uglavnom bio u stalnom porastu (izuzetak je blagi pad od 0,08% u 2004), tako da je neophodno uporediti stope rasta kako bi se dobio pravi uvid u ispunjenost ovog obećanja. U tom pogledu, vlast u aktuelnom mandatu ima lošije rezultate u odnosu na prethodne periode. Broj zaposlenih se u periodu od 2006 do 2008 povećao za 4,46% (sa 248.139 na 259.205), dok je u prethodnom dvogodišnjem periodu, od 2004 do 2006, taj rast bio veći (5,04% – sa 236.239 na 248.139) (http://www.rzs.rs.ba/Publikacije/Godisnjak/2009/Godisnjak2009_Yearbook2009.pdf). Nakon 2008 prestaje rast broja zaposlenih i dolazi do pada od 2,78% (252.026 zaposlenih u septembru 2009 – http://www.rzs.rs.ba/Saopstenja/RadPolugodisnji/RadPolugSeptembar09.pdf). Trend pada se nastavlja, pa je u martu ove godine ukupan broj zaposlenih iznosio 241.517, što je za 2.67% manje u odnosu na 2006. godinu (http://www.rzs.rs.ba/Saopstenja/RadPolugodisnji/RadPolugMart_2010.pdf).
Što se tiče rasta plata, situacija je slična. Iako je prosječan godišnji rast plata bio nešto veći nego u prethodnom periodu (plata je u prosjeku rasla za 10,68% godišnje u periodu od 2002-2006, dok je od 2006-2010 prosječno rasla za 10,98%), nagli pad rasta sa 29,06% na 4,37% u 2009. godini, a zatim i prestanak rasta i smanjenje prosječne plate za 1,78% u junu 2010. godine, čine ukupni rezultat u povećanju prosječne plate slabijim nego u prethodnom periodu. Tako je aktuelna vlast završnu godinu svog mandata dočekala sa prosječnim platama većim za 43,93% u odnosu na godinu preuzimanja mandata (774 KM u junu 2010, u odnosu na 521 KM u 2006.), dok je u prethodnom mandatu taj rast bio veći i iznosio 50, 14% (521 KM u 2006, u odnosu na 347 KM u 2002.) (podaci iz Statističkog godišnjaka RS za 2009 i mjesečnih saopštenja Republičkog zavoda za statistiku: http://www.rzs.rs.ba/Publikacije/Godisnjak/2009/Godisnjak2009_Yearbook2009.pdf, http://www.rzs.rs.ba/Saopstenja/Rad/2009/RadDecembar09Prilog.xls,http://www.rzs.rs.ba/Saopstenja/Rad/2010/Rad_Jun_2010.pdf).”

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!