SNSD: Otvaranje privrede za strana ulaganja

“Naša privreda može imati brži razvoj ako se otvori za strana ulaganja, što je može učiniti kokurentnom i prilagodljivom za stalne promjene u svjetskoj ekonomiji. “


Razlog:
Strana ulaganja su u konstantnom padu, ne računajući 2007, jedinu godinu u kojoj je ostvaren značajan prihod – od prodaje Telekoma Srpske.
Objašnjenje:
Strane investicije u RS su, kao i u periodu prije aktuelnog mandata, bilježile manje uspona nego padova. Prema podacima Investiciono razvojne banke RS, u prethodnom mandatu je, nakon naglog skoka sa 35.624 na 615.679 miliona KM u 2004, u 2005 došlo do pada na iznos od 263.218 miliona stranih investicija, a u 2006 i ta cifra se više nego prepolovila. Mandat aktuelne Vlade započeo je skokom na 1.946.688.000 KM u 2007 godini, kada je finalizacija prodaje Telekoma nakratko prekinula trend pada stranih investicija, da bi se potom on nastavio – ukupan iznos pao je na 165.675.000 KM u 2008, ,te na 104.500 KM u 2009. godini (izvor download). Nepostojanje istinski povoljnog (i uređenog) okruženja za privatni biznis negativno utiče i na ulaganja stranih investitora, što se u Republici Srpskoj moglo najbolje vidjeti iz povlačenja nekoliko značajnih investitora iz kapitalnih privatizacija u toku mandata aktuelne Vlade. Vlada RS je povukla nekoliko katastrofalnih poteza kojima je dovela u pitanje osnovnu sigurnost poslovnih ulaganja u RS-u. Najveći investicioni projekat ove Vlade, privatizacij RITE GACKO, propao je zbog njenog nezakonitog prenošenja imovine malih dioničara na novo preduzeće, osnovano sa kompanijom ČEZ, zbog čega je, nakon tužbe dioničara, strani investitor odustao od investicije vrijedne 1,5 milijardi, a Republiku Srpsku vjerovatno očekuje i isplata odštete istoj kompaniji, procijenjene na čak 60.000.000 eura (http://www.bljesak.info/content/view/32825/155/). Još jedan katastrofalan raskid ugovora bio je i onaj sa austrijskom kompanijom Strabag nakon četiri godine najavljivanja izgradnje autoputa. I ovaj ugovor raskinut je zbog nepoštovanja zakonskih procedura, koje su dovele do toga da strani partner nije mogao da obezbijedi kredite i da finansira projekat izgradnje. Odšteta je, pak, u ovom slučaju nešto manja – “svega” 200.000 KM. Privatizacija je takođe usporena – prema podacima IRB RS, 0d 2006. godine do danas, privatizovano je ukupno 45 preduzeća. Na listi neprivatizovanih preduzeća se, pak, nalazi 365 preduzeća, od čega 88 komunalnih, 10 u likvidaciji i 108 u stečaju (http://www.irbrs.net/PrivatizacijaRezultatiDB.aspx?tab=2&lang=cir). Prema Izvještaju o napretku BiH u 2009. godini, privatizacija u RS je značajno usporena poslije velikih privatizacija 2007. godine, pa je do sredine 2009. privatizovano samo deset manjih i jedno strateško preduzeće.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!