SNSD: Međunarodna afirmacija Republike Srpske

SNSD će kroz institucije vlasti, vlade i parlamente, promovisati i međunarodno afirmisati Republiku Srpsku, sa ciljem poboljšanja njene međunarodne pozicije i, posebno, jačanja ekonomskih odnosa i privlačenja ozbiljnih stranih partnera i investitora.


Razlog:
Formalno predstavljanje RS u inostranstvu uspostavljeno je otvaranjem nekolicine predstavništava i njihovim (obilnim) finansiranjem iz budžetskih sredstava, no konkretni postupci vlasti u RS svakako nisu bili u skladu sa izgradnjom “pozitivnog imidža” kod ozbiljnih stranih partnera.
Objašnjenje:
Ukoliko se pod obećanjem podrazumijeva uspješan rad navedenih institucija kojim bi se privukli strani investitori, obećanje nije ispunjeno, budući da je zbog nezakonitog postupanja Vlade RS u procesima privatizacije i sklapanju ugovora sa stranim partnerima, došlo do povlačenja stranih partnera iz ključnih investicionih projekata poput prodaje RITE Gacko i izgradnje mreže autoputeva. Povlačenje ČEZ-a nakon tužbe malih dioničara čiju je imovinu Vlada RS protivzakonito prenijela na novoosnovanu joint-venture kompaniju koštalo je RS i BiH više od 1.400.000.000 eura najavljenih investicija, uz dodatnu štetu nanesenu budžetu RS koja će uslijediti ukoliko ČEZ dobije tužbu za odštetu u iznosu od 60.000.000 eura. Povlačenje austrijskog Strabaga iz izgradnje auto-puta također je posredno uzrokovano nezakonitim postupanjem Vlade, budući da je ugovor sa ovom kompanijom sklopila bez međunarodnog tendera, zbog čega su sve relevantne međunarodne finansijske institucije odbile da ga kreditiraju. Ovakvi i slični postupci vlasti svakako se ne mogu smatrati dobrom međunarodnom promocijom u cilju jačanja ekonomskih odnosa, što se može primjetiti i u padu iznosa stranih investicija u RS, koje su sa vrtoglavih 1.946.688.000 KM (ostvarenih prodajom Telekoma) u 2007.pale na 165.675.000 KM u 2008, a zatim na 104.500.000 KM u 2009. godini. Sa druge strane, pad investicija pratio je paradoksalan rast troškova formalnog predstavljanja RS u inostranstvu. Vlada RS je od 2006. do 2009. godine potrošila 7.383.521 KM na finansiranje predstavništava RS u inostranstvu, a od 2007. tome je dodata i budžetska stavka „predstavljanje RS u inostranstvu“ (?), na koju je tokom prethodne tri godine potrošeno 14.600.000 KM budžetskih sredstava, što ukupno iznosi 21.983.521 KM. Predstavništva u Srbiji, Njemačkoj, Izraelu i Ruskoj Federaciji su, međutim, trošila i više od toga – u revizorskom izvještaju o Budžetu RS 2008. navodi se da su neka od njih prekoračila propisanu budžetsku potrošnju čak za 159%! Situacija je još apsurdnija kad se uzme u obzir da je, nakon ovolikih iznosa izdvojenih iz budžeta, predstavništvo u Ruskoj Federaciji u međuvremenu ukinuto odlukom Premijera RS – “zbog ekonomske neopravdanosti postojanja istog” (Službeni glasnik RS 111/09))!

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!