SNSD: Investicije i izvoz kao uslov za zaposlenost i rast plata

Privredni rast se mora oslanjati na nove investicije i proizvodnja za izvoz. Samo takav ekonomski razvoj može dovesti do više radnih mjesta, većih plata, sigurnijih socijalnih davanja, što vodi bogatijem i naprednijem društvu.


Razlog:
Posmatrajući kretanje pojedinačnih parametara iz ovog obećanja (nove investicije, rast izvoza, više radnih mjesta, veće plate) u odnosu prema njihovom kretanju u periodu prije aktuelnog mandata, može se konstatovati da aktuelna Vlada u RS nije bila uspješna u privlačenju novih investicija, da su izvoz i plate procentualno znatno slabije rasli u odnosu na prethodni period, dok je broj zaposlenih čak i opao.
Objašnjenje:
“Strane investicije u RS su, kao i u periodu prije aktuelnog mandata, bilježile manje uspona nego padova. Prema podacima Investiciono razvojne banke RS, u prethodnom mandatu je, nakon naglog skoka sa 35.624 na 615.679 miliona KM u 2004, u 2005 došlo do pada na iznos od 263.218 miliona stranih investicija, a u 2006 i ta cifra se više nego prepolovila. Mandat aktuelne Vlade započeo je skokom na 1.946.688.000 KM u 2007 godini, kada je finalizacija prodaje Telekoma nakratko prekinula trend pada stranih investicija, da bi se potom on nastavio – ukupan iznos pao je na 165.675.000 KM u 2008, ,te na 104.500 KM u 2009. godini (http://www.irbrs.net). S obzirom da je jedini značajan uspjeh ostvaren privatizacijom samo jednog strateškog preduzeća, koja je, uz to, započeta davno prije aktuelnog mandata i finalizirana na samom njegovom početku, ne može se reći da je Vlada RS bila uspješna u privlačenju novih investicija.
Što se tiče izvoza, nakon pada u 2002, izvoz bilježi konstantan porast do 2008. godine, da bi u 2009. ponovo nastupio pad. U odnosu na procenat rasta, aktuelna vlada ima slabije rezultate od prethodne – izvoz je od 2002 do 2006 porastao za 172,3%, a od 2006 do 2008 tek 24,77%, da bi se padom u 2009. ovaj procenat smanjio na svega 8,61%. U odnosu na učešće izvoza u ukupnom spoljnotrgovinskom bilansu, rezultati u aktuelnom mandatu su, pak, bolji u odnosu na prethodni period – prosječna pokrivenost uvoza izvozom za period 2002-2006 iznosila je 43,2%, a od 2007 – 2009 porasla je na 47,7% (svi podaci preuzeti iz Statističkog godišnjaka RS 2009: http://www.rzs.rs.ba/Publikacije/Godisnjak/2009/Godisnjak2009_Yearbook2009.pdf, osim podataka koji se odnose na 2009. godinu: http://www.rzs.rs.ba/Saopstenja/TrgovinaSPOLJNA/2009/SpoljnaTrgovinaDecembar09.pdf). Izvoz je, dakle, znatno manje rastao nego u prethodnom mandatu, a njegovo učešće u ukupnom bilansu spoljne trgovine postalo je nešto veće.
Broj zaposlenih je, prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, nakon velikog pada u 2001, od naredne godine do 2008. uglavnom bio u stalnom porastu (izuzetak je blagi pad od 0,08% u 2004), tako da je neophodno uporediti stope rasta kako bi se dobio pravi uvid u ispunjenost ovog obećanja. U tom pogledu, vlast u aktuelnom mandatu ima lošije rezultate u odnosu na prethodne periode. Broj zaposlenih se u periodu od 2006 do 2008 povećao za 4,46% (sa 248.139 na 259.205), dok je u prethodnom dvogodišnjem periodu, od 2004 do 2006, taj rast bio veći (5,04% – sa 236.239 na 248.139) (http://www.rzs.rs.ba/Publikacije/Godisnjak/2009/Godisnjak2009_Yearbook2009.pdf). Nakon 2008 prestaje rast broja zaposlenih i dolazi do pada od 2,78% (252.026 zaposlenih u septembru 2009 – http://www.rzs.rs.ba/Saopstenja/RadPolugodisnji/RadPolugSeptembar09.pdf). Trend pada se nastavlja, pa je u martu ove godine ukupan broj zaposlenih iznosio 241.517, što je za 2.67% manje u odnosu na 2006. godinu (http://www.rzs.rs.ba/Saopstenja/RadPolugodisnji/RadPolugMart_2010.pdf).
Završetak mandata sa manjim brojem zaposlenih od onog s početka mandata, i to nakon prethodnog perioda relativno stabilnog rasta, svakako dovoljno govori o uspjehu u otvaranju novih radnih mjesta.
Što se tiče rasta plata, situacija je slična. Iako je prosječan godišnji rast plata bio nešto veći nego u prethodnom periodu (plata je u prosjeku rasla za 10,68% godišnje u periodu od 2002-2006, dok je od 2006-2010 prosječno rasla za 10,98%), nagli pad rasta sa 29,06% na 4,37% u 2009. godini, a zatim i prestanak rasta i smanjenje prosječne plate za 1,78% u junu 2010. godine, čine ukupni rezultat u povećanju prosječne plate slabijim nego u prethodnom periodu. Tako je aktuelna vlast završnu godinu svog mandata dočekala sa prosječnim platama većim za 43,93% u odnosu na godinu preuzimanja mandata (774 KM u junu 2010, u odnosu na 521 KM u 2006.), dok je u prethodnom mandatu taj rast bio veći i iznosio 50, 14% (521 KM u 2006, u odnosu na 347 KM u 2002.) (podaci iz Statističkog godišnjaka RS za 2009 i mjesečnih saopštenja Republičkog zavoda za statistiku: http://www.rzs.rs.ba/Publikacije/Godisnjak/2009/Godisnjak2009_Yearbook2009.pdf, http://www.rzs.rs.ba/Saopstenja/Rad/2009/RadDecembar09Prilog.xls, http://www.rzs.rs.ba/Saopstenja/Rad/2010/Rad_Jun_2010.pdf)

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!