SNSD: Fiskalna politika

“U sferi finansija usvojeni su, pripremaju se i planiraju čitavi setovi novih propisa i načina rada, od promjena u porezima na profit i dohodak, preko sistematizacije tržita hartija od vrijednosti,regulisanja štedno kreditnih organizacija, osiguravajućih društava, do kreiranja fiskalne politike.”


Razlog:
Obećanje se dijelom odnosi na dio finansijskih mjera koje su prethodno već bile ispunjene, tako da se ne može nazvati ispunjenim u cijelosti.
Objašnjenje:
U aktuelnom mandatu jesu ispunjene neke od najavljenih mjere, kao što je smanjenje poreza na dobit i donošenje zakona o štedno-kreditnim organizacijama.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!