Započeto

Slobodni mediji i odgovorno informaciono društvo

Partije: BH Zeleni | Oblasti: Pravna država

BH Zeleni će se zalagati za transparentno vođenje politike, procesuiranje ekoloških zločina, slobodne medije i odgovorno informaciono društvo, ravnopravan položaj i prava žena i društvo bez diskriminacije.

Izvor: Izborni program BH Zeleni

U 2023. godini je planirana Izrada propisa i akata iz oblasti komunikacija, informacionog društva i pošta u Bosni i Hercegovini i usklađivanje propisa s EU zakonodavstvom i Standardizacija korisničkog softvera i upravljanje softverskom imovinom u upotrebi u institucijama Bosne i Hercegovine.

Na 2. sjednici VM BiH, održanoj 9.2.2023. godine donesena je Odluka o odobravanju višegodišnjeg Projekta nadogradnje Informacionog sistema finansijskog poslovanja s modulom “Upravljanja postupkom pripreme budžeta”, koju je pripremilo Ministarstvo finansija i trezora.

Vijeće ministara BiH je na 11. vanrednoj sjednici održanoj 22.9.2023. godine usvojilo Informaciju Direkcije za evropske integracije o održavanju sedmog sastanka Pododbora za inovacije, informacijsko društvo i socijalnu politiku između Evropske unije i BiH.

Sedmi  sastanak Pododbora za inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku između EU i BiH, održan je 19.10. 2023. godine. Delegacija BiH je informirala Komisiju kako je u finalnoj fazi priprema Politike sektora elektronskih komunikacija u BiH za period 2023 -2027. i Strategije širokopojasnog pristupa u BiH 2023 – 2027. godina, te da je setom pravila i kodeksa, u odgovarajućem obimu, preuzeta Direktiva EU o audiovizualnim medijskim uslugama. Ovom prilikom Evropska komisija pozvala je vlasti u BiH na usvajanje, među ostalim, zakona o elektronskim komunikacijama, zakona o elektronskim medijima i zakona o elektronskoj identifikaciji i uslugama povjerenja. Potrebno je i okončati aktivnosti na digitalizaciji javnih RTV servisa.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!