Započeto

Sistemska borba protiv korupcije

Partije: BH Zeleni | Oblasti: Pravna država

Da bismo efikasno izvršavali našu misiju, potrebne su nam nezavisne, nezavisne i odgovorne institucije. Demokratija je najviše ugrožena korupcijom i zloupotrebom vlasti, pa ćemo se protiv njih sistemski boriti.

Izvor: Izborni program BH Zeleni

U Programu rada Vijeća ministara BiH za 2023. godinu planirani su sljedeći programi i projekti: Profesionalizacija zaposlenih i sprečavanje koruptivnih djelovanja u Upravi za indirektno oporezivanje (2.339.500 KM), Praćenje, analiza i koordinacija u oblastima: korupcije i organiziranog kriminala; terorizma, ratnih zločina i zloupotrebe narkotika pri Ministarstvu sigurnosti BiH (776 000 KM), usvajanje Zakona o sprečavanju sukoba interesa BiH,  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku BiH.

Na 11. sjednici održanoj 11.5.2023. godine Vijeće ministara BiH jednoglasno je utvrdilo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) koji je u septembru 2023. godine usvojen i u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Ovaj Prijedlog zakona naglašava načela integriteta nosilaca pravosudnih funkcija, transparentnost rada, dvostepenost pri odlučivanju i odgovornost nosilaca pravosudnih funkcija, uključujući podjednako sudije, tužioce i članove VSTV-a BiH. Izmjene i dopune Zakona, među ostalim, uređuju pitanja u vezi sa sukobom interesa članova VSTS-a te uvode obavezu sudija i tužilaca da izvijeste о svojoj imovini i interesima, kao jednu od mjera u borbi protiv korupcije u pravosuđu. Kako se navodi u izvještaju 11. sjednice VM-a, kao svojevrsni mehanizam za jačanje integriteta nosilaca pravosudnih funkcija bit će formiran odjel za provođenje postupka ро izvještajima. Istovremeno se odredbama ovog zakona pojačava disciplinska odgovornost sudija, tužilaca, kao i članova VSTV-a za počinjene disciplinske prekršaje.

Vijeće ministara BiH je na 29. sjednici održanoj 20.11.2023. godine donijelo Odluku o imenovanju Radne grupe za izradu Strategije za borbu protiv korupcije 2024. – 2028. i pratećeg akcijskog plana za njenu provedbu u ovom periodu, uz prihvaćenu korekciju na sjednici.  Zadatak Radne grupe je da izradi nacrt Strategije u roku od četiri mjeseca od dana donošenja ove odluke te istu dostavi VM BiH.

Iz Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) su početkom 2024. godine za Istinomjer kazali da je u decembru 2023. godine organizovan prvi sastanak Radne grupe za izradu Strategije za borbu protiv korupcije za period 2024-2028. godina kojoj su prisustvovali članovi iz svih relevatnih institucija u BiH, iz oba bh. entiteta i Brčko Distrikta BiH. Smatraju da je pokretanje procesa izrade Strategije za borbu protiv korupcije i pratećeg Akcionog plana najvažnije aktivnosti u BiH kada je riječ o prevenciji korupcije i velik iskorak u odnosu na protekle godine. 

U odgovoru su naveli i da su započete aktivnosti i komunikacija u cilju ponovnog pokretanja i jačanja koordinacije sa drugim tijelima za borbu protiv korupcije iz cijele BiH. Pored toga, proces digitalizacije antikorupcije nastavljen je i tokom 2023. godine putem idejnog razvoja novih konceptualnih rješenja i unapređenja postojećih digitalnih alata, gdje Agencija fokus stavlja na CRA alat (Corruption Risk Assessments) za izradu Planova integriteta, funkcionisanje elektronskog registra prijava i baze podataka, registar statističkih podataka o podnescima sa indicijama koruptivnog ponašanja, registar dodjele finansijskih sredstava iz Budžeta institucija BiH prema smjernicama za primjenu kriterija, te proaktivni monitoring provedbe strateških antikorupcijskih dokumenata. 

Dalje, u odgovoru Agencije za Istinomjer navodi se da je Agencija tokom 2023. godine analizirala i dala ukupno tri mišljenja na propise (Prednacrt Zakona o sprječavanju sukobu interesa u institucijama BiH, Nacrt Zakona o vanjskim poslovima BiH, Nacrt Zakona o porezu na dodatu vrijednost, mišljenje na postupanje o procesu revizije diploma).

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!