SDP: Vratiti sve predratne domove penzionera u posjed Fonda PIO/MIO

| Partija: | Oblast:

Vratiti u posjed Fondu PIO / MIO sve predratne domove penzionera / SDP BiH ne želi zaboraviti i partijskim tajkunima prepustiti značajnu imovinu
fonda MIO/PIO (penzionerski domovi, hotel u Neumu i sl.). Ovu imovinu treba
oduzeti od onih koji su je prisvojili ili je bespravno koriste i vratiti je u posjed
PIO/MIO.

Napomene

Prema informacijama dobijenim od resornog ministarstva 2011. godine, Federalni zavod za PIO/MIO je sudskim putem uspio povratiti dio predratnih domova umirovljenika, dok se za preostali “vode sporovi i poduzimaju druge aktivnosti na zaštiti ove  imovine i stavljanju iste u funkciju mirovinskog i invalidskog osiguranja.”

Prema izjavi direktora Zavoda PIO FBiH iz januara 2012., donošenjem pravilnika okončano je pitanje više od 600 stanova Zavoda, oko 130 stambenih jedinica dodjeljeno je penzionerima, a u postupku je podjela i uposlenicima Zavoda, Dom penzionera u Zenici nedavno je vraćen u posjed Zavoda PIO/MIO a u toku je sudski spor za prostor u Tuzli, koji još uvijek nije riješen.

Objekat u Nedžarićima je vraćen u posjed PIO, te je trenutno na prodaju, kao i objekat u Bihaću.

Stav Zavoda PIO/MIO jeste da je potrebno ove objekte privatizirati, iz razloga što se radi ugostiteljsko-hotelijerska djelatnost. Zvanično je poslat zahtjev Vladi FBiH da pitanje domova penzionera riješi kroz prodaju ili dokapitalizaciju. Zavod nema kapaciteta da se bavi ovom djelatnošću, dok pitanje zbrinjavanja treba riješiti propisom.

Na 98. sjednici Vlade Federacije BiH, 30.01.2014. Vlada Federacije BiH nije prihvatila zahtjev Općinskog pravobranilaštva Kakanj za obustavu postupka prodaje nekretnine Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje – Dom penzionera u ovom mjestu. Pri donošenju ovakvog zaključka Vlada FBiH se rukovodila mišljenjem Federalnog zavoda PIO/MIO u kojem se ističe da su postupak prodaje ove nekretnine proveli nadležni subjekti (počev od Federalnog zavoda PIO/MIO kao nespornog vlasnika nekretnine, preko Agencije za privatizaciju u FBiH, a sve uz saglasnost Vlade Federacije BiH) i u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. Vlada smatra neutemeljenim i proizvoljnim mišljenje Općinskog pravobranilaštva da je prodajom ove nekretnine povrijeđeno pravo Općine Kakanj na lokalnu samoupravu, ali da Općina to može osporavati u sudskom postupku.

Na 100. sjednici Vlade Federacije BiH, 19.02.2014., Vlada FBiH prihvatila je Informaciju o Odluci Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o traženju prethodne saglasnosti za prodaju nekretnina u vlasništvu ovog zavoda. U saopštenju se navodi da su cijene objekata smanjene, budući da objekti nisu prodani po ranije procijenjenim cijenama. Tako je ranije procijenjena vrijednost Doma penzionera u Mostaru (Hotel “Ero”) umanjena za deset posto. Dvadestpostotno smanjenje procijenjene vrijednosti odnosi se na Hotel “Sirena” u Podgori (Republika Hrvatska), te objekte u Lukavcu, Donjem Vakufu, Novoj Biloj, Travniku i Konjicu. Po ranije utvrđenoj cijeni prodaju se objekti u Ljubuškom i Livnu, a neposrednom pogodbom je planirana prodaja objekta u Žepču. Vlada je zadužila Agenciju za privatizaciju u FBiH da proda ove nekretnine, a na osnovu Ugovora zaključenog s Federalnim zavodom za penzijsko i invalidsko osiguranje 26.9.2013. godine.

Trenutno postoji značajan broj nekretnina koje još uvijek nisu vraćene u posjed PIO (hotel Neum), te iako se na ovom pitanju radilo u mandatu 2010. – 2014. ovo obećanje je tek manjim dijelom ispunjeno.

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Upload limit: 1Mb

  • Poništi