SDP: Smanjiti administraciju u fondu PIO/MIO

| Partija: | Oblast:

SDP BiH će (…) smanjiti administraciju u fondu PIO/MIO i učiniti ju efikasnijom, sve sa ciljem da se život penzionera i starijih osoba učini kvalitetnijim.

Napomene

Početkom 2011. godine, stupio je na snagu novi Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u Federalnom zavodu za PIO/MIO. Prema izjavi direktora Zavoda PIO/MIO FBiH Zijada Krnjića, na osnovu nove sistematizacije penzionisan je 101 radnik Zavoda, dok je jedan broj uposlenika proglašen tehnološkim viškom.

Na 54. sjednici Vlade Federacije BiH, 13.06.2012., Vlada je usvojila Informaciju o ostvarenim troškovima provedbe mirovinsko – invalidskog osiguranja za razdoblje od 2003. do 2011. godine i zadužila Federalni zavod za PIO/MIO da preduzme mjere za umanjenje troškova počevši od 1.9.2012. godine, te da u roku od 30 dana sačini plan ušteda i o tome, putem nadležnog federalnog ministarstva, izvijesti Vladu FBiH.

Na istoj sjednici izneseno je da je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike sačinilo analizu prihoda, rashoda, plaća i naknada, kao i materijalnih i nematerijalnih troškova Zavoda za razdoblje od 2003. do 2011. godine, pri čemu je konstantirano da su u 2011. godini ukupni prihodi porasli za 907.744.079 KM u odnosu na 2003. godinu, dok su ukupni rashodi veći za 984.279.736 KM.

U ovom periodu su sredstva za isplate bruto plaća u Zavodu porasla za 55,93 posto i pored smanjenja broja uposlenika, dok su materijalni troškovi porasli za 27,55 posto.

Na 69. sjednici Vlade FBiH, održanoj u decembru 2012., konstatovano je da su Financijskim planom Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje za 2013. godinu utvrđeni ukupni prihodi od 1.715.844.523 KM, ukupni rashodi u visini od 1.759.809.423 KM, izdaci za nabavku stalnih sredstava od 2.650.000 KM i primici od prodaje stalnih sredstava u iznosu 46.614.900 KM.

Ukupno planirani prihodi za 2013. godinu manji su za 39.086.972 KM ili 2,23 posto u odnosu na rebalans financijskog plana za 2012. godinu (u kojem su planirana sredstva za isplatu mirovina po Zakonu o službi u oružanim snagama BiH u iznosu od 23.995.670 KM.) Ukupno planirani rashodi  veći su za 7.527.928 KM ili 0,43 posto, a njihovu osnovnu stavku čine sredstva za isplatu redovnih i beneficiranih mirovina (1.695.852. 220 KM) što predstavlja 96,22 posto od ukupnih rashoda planiranih za 2013. godinu.

Ukoliko ostalih 3,78% rashoda čine administrativni troškovi Zavoda, može se zaključiti da je u 2012. došlo do njihovog rasta, a ne smanjivanja, budući da su, prema Informaciji o ostvarenim troškovima provedbe mirovinsko-invalidskog osiguranja za razdoblje od 2003. do 2011. godine, administrativni troškovi Zavoda, to jest troškovi provedbe mirovinskog i invalidskog osiguranja iskazani u relativnim pokazateljima, u 2011. godini iznosili 2,09 posto ukupnih troškova Zavoda.

Rashodi Federalnog zavoda u 2011. godini, prema Izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja Federalnog zavoda za MIO/PIO iskazani su u iznosu od 1.692.126.128 KM a čine ih: troškovi penzija u iznosu od 1.626.482.505 KM, troškovi naknada za tjelesna oštećenja u iznosu od 2.134.529 KM, doprinos zdravstvenog osiguranja u iznosu od 18.734.006 KM, rashodi stručne službe Federalnog zavoda u iznosu od 43.727.684 KM , grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama u iznosu od 59.367 KM te izdaci za nabavku stalnih sredstava u iznosu od 988.036 KM. Administrativna izdavanja za 2011. godinu iznose 34.784.485 KM ili 2,05%.

Prema Financijskom planu Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2013. godinu, predviđeni su ukupni prihodi u inosu od 1.715.844.523 KM, rashodi u iznosu od 1.762.459.423 KM, izdaci za nabavku stalnih sredstava 2.650.000 KM i primici od prodaje stalnih sredstava u iznosu od 46.641.000 KM. Ukupno planirani prihodi za 2013. godinu manji su za 39.086.972 KM ili 2,23 posto u odnosu na rebalans financijskog plana za 2012. godinu (u kojem su planirana sredstva za isplatu mirovina po Zakonu o službi u oružanim snagama BiH u iznosu od 23.995.670 KM.) Ukupno planirani rashodi  veći su za 7.527.928 KM ili 0,43 posto. Glavnu stavku rashoda čine Ukupni izdaci za ostvarena prava iz mirovinskog i invalidkog osiguranja (1.698.074.410 KM), a na neadministrativne troškove Zavoda otpada ukupno 1.726.395.113. KM, što znači da su administrativni troškovi Zavoda (plaće uposlenika, nabavka materijala i sl.) 36.064.310 i iznose 2,04% ukupnih rashoda Zavoda, što je smanjenje za 0,01 u odnosu na 2011. godinu.

Prema Financijskom planu Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu, predviđeni su ukupni prihodi od 1.725.178.362 KM i rashodi u iznosu od 1.775.430.505 KM. Izdaci za nabavku stalnih sredstava iznose 2.971.540 KM, primici od prodaje stalnih sredstava 26.223.683 KM.

Prihodi Zavoda su veći u odnosu na 2013. godinu za oko 10 miliona KM, ali su i rashodi veći za oko 16 miliona KM. Primici od prodaje stalnih sredstava su također za oko 20 miliona KM manji u odnosu na 2013. godinu. Glavnu stavku planiranih rashoda za 2014. godinu čine Ukupni izdaci za ostvarena prava iz mirovinskog i invalidkog osiguranja (1.714.126.965 KM), a na neadministrativne troškove Zavoda otpada ukupno 1.742.410.007 KM, što znači da su administrativni troškovi Zavoda (plaće uposlenika, nabavka materijala i sl.) 35.992.038 i iznose 2,02% ukupnih rashoda Zavoda, što je smanjenje za 0,02 u odnosu na 2012. godinu.

Iz navedenih podataka, lako je zaključiti da bitnijeg smanjenja administrativnih izdavanja u Zavodu PIO/MIO u ovom mandatnom periodu nije bilo.

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Upload limit: 1Mb

  • Poništi