Neispunjeno

SDP: Putem Fonda za zaštitu djece i materinstva u Federaciji BiH obezbijediti isplatu porodiljske naknade za sve porodilje

Partije: SDP | Oblasti: Socijalna politika

Namjera je da se putem Fonda obezbijedi isplata porodiljske naknade za zaposlene porodilje u 100% iznosu, dok bi se za nezaposlene porodilje novčana pomoć obezbijedila u iznosu i na temelju procjene elementarnih potreba majke-porodilje, uz obavezno utvrđivanje imovinskog stanja porodice.
Alternativa – iznos od 80% obezbijediti iz budžeta Fonda i 20 % od strane
poslodavca. Poslodavac bi bio Zakonom o doprinosima oslobođen plaćanja određenih doprinosa na plate za zaposlenice koje su na porodiljskom dopustu.

Sredstva za Fond moguće je obezbijediti na sljedeći način:

  • Putem redistribucije budžetskih sredstava
  • putem budžeta opština, kantona i F BiH u iznosu od 0,5 – 1,5 % od budžeta državnih institucija, u zavisnosti od pojedinačne ekonomske moći određene institucije (primjer: najsiromašnije opštine i kantoni bi bili obavezni uplatiti Fondu najnižu stopu iz vlastitog budžeta, što bi trebalo da rezultira zaštitom budžeta od nerealnog opterećenja),
  • putem određivanja stope uplate iz sredstava prikupljenih putem PDV-a,
  • putem domaćih i stranih donacija (stimulirati potencijalne donatore Fonda kroz poreske olakšice),
  • putem određivanja stope uplate iz prihoda od igara na sreću,
  • putem određivanja stope uplate iz prihoda od poreza na visokotarifnu robu.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!