Neispunjeno

SDP: Nadležnosti nivoa vlasti

Partije: SDP | Oblasti: Državno uređenje

(Zato je potrebno) preispitati postojeću raspodjelu nadležnosti sa sljedećim ciljevima: pojasniti odgovornosti države i entiteta, i nastojati razdvojiti nadležnosti smanjujući međuzavisnost koja je prisutna među različitim nivoima vlasti i smanjujući potrebu za vertikalnom suradnjom.Tamo gdje se nadležnosti ne mogu razdvojiti i gdje je suradnja neophodna (npr. u oblastima koje će biti predmet usklađivanja s evropskim standardima) treba uspostaviti mehanizme izvršenja, kao i tijela u kojima će suradnja biti obavezna, a ne povremena i dobrovoljna. U oblastima gdje država i entiteti vertikalno dijele nadležnosti treba uspostaviti jasnu zakonodavnu hijerarhiju, prema kojoj država ima isključivu zakonodavnu vlast u pitanjima dijeljenih nadležnosti. Entiteti ostaju nadležni za provedbu zakona, ali više nemaju zakonodavne ovlasti u pitanjima iz dijeljenih nadležnosti. / U svim oblastima je potrebno jasno definirati hijerarhiju zakonodavnih, izvršnih i provedbenih ovlasti između države i entiteta. To znači preispitivanje mehanizama izvršenja i razmatranje pravnih, administrativnih i financijskih alata koji su državi neophodni za primjenu državnih zakona i politike, u oblastima gdje su zakonodavne i provedbene ovlasti dijeljene s drugim nivoima vlasti.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!