Neispunjeno

SDP: Devizne rezerve u makroekonomiji

Partije: SDP | Oblasti: Ekonomija

Politiku deviznih rezervi i politiku plasmana deviznih rezervi, vodićemo sa osnovnim ciljem makroekonomske stabilnosti i utjecaja na kreditnu politiku banaka u skladu sa definiranim ekonomskim politikama. SDP BiH (će) insistirati na politici deviznih rezervi koje će obezbijediti optimalan odnos između visine deviznih rezervi i ino-duga, odnosno mogućnosti finansiranja uvoza s jedne, i deviznih rezervi, pokrivenosti novčane mase (transakcijski i kvazi novac) i takozvanog rezervnog novca (gotovina izvan monetarne vlasti i depoziti banaka i ostali depoziti kod monetarne vlasti), bruto deviznim rezervama sa druge strane. To znači da ćemo u dijelu rezervi koji služi za pokriće novca u opticaju (monetarna pasiva), voditi politiku stalne usklađenosti visine ovog dijela rezervi sa količinom novca u opticaju, a da ćemo dio deviznih rezervi koji čine obavezne rezerve banaka koristiti kao instrument razvoja, a preko visine regulator kreditne politike, likvidnosti i stabilnosti bankarskog sektora. Uvjereni smo da se realizacijom utvrđenih mjera u oblasti izvoza i uvoza, potom smanjivanjem obaveznih rezervi, na iznos koji je jednak vrijednosti troipomjesečnog uvoza, može najbrže obezbijediti dodatni značajan iznos sredstava za kreditiranje razvoja privrede.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!