Nije započeto

SDP: Agencija za suzbijanje kriminaliteta na nacionalnom nivou

Partije: SDP | Oblasti: Pravna država

SDP BiH će uspostaviti agencije za suzbijanje kriminaliteta na nacionalnom nivou. Politike za suzbijanje kriminala moraju imati podršku u sofisticiranim mehanizmima za istraživanja, koji proizvode znanje za institucije koje su zadužene za kreiranje politika za suzbijanje kriminaliteta i one koje su zadužene za provođenje ovih politika. SDP BiH će realizovati Preporuku Komiteta ministara Vijeća Evrope o organizovanom suzbijanju kriminala: «Da vlade uspostave, podstiču i podržavaju agencije za suzbijanje kriminaliteta na nacionalnom i/ili regionalnom nivou sa funkcijama kao što su: prikupljanje informacija o kriminalitetu i trendovima o grupama viktimizacije visokog rizika i o eksperimentima na prevenciji i rezultatima tih eksperimenata». Za dobro kreiranje politike u suzbijanju maloljetničkog i kriminaliteta općenito, neophodno je kvalitetno kriminološko istraživanje. (…) Zbog nedostatka informacija, maloljetnički kriminal je zanemaren zbog borbe društva sa kriminalom odraslih. Međutim, neuspjeh vlasti da se izbore sa mladim prestupnicima stvara problem, jer oni će jednog dana krenuti putem kriminala odraslih. SDP BiH je odlučan da zaustavi takav trend.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!