SDA:Bosanska i bošnjačka leksika u javnoj upotrebi

Da svi koji koriste bosanski jezik, a vrše javne funkcije poštuju Pravopis bosanskog jezika i da upotrebljavaju karakterističnu bosansku i bošnjačku leksiku.


Objašnjenje:
Ne postoji ustavna i zakonska osnova da se od javnih službenika/ca zahtijeva da se izjašnjavaju o tome koji jezik koriste da bi preuzli javnu funkciju, kao što ne postoje ni zakonski mehanizmi kojima se reguliše upotreba specifičnih leksika unutar jednog službenog jezika od strane osoba koje vrše javne funkcije. Obećanje kojim se navodi da će se osigurati korištenje dvije specifične leksike unutar jednog jezika osim što je u praksi nesprovodivo, graniči se i sa temeljnim ljudskim pravima, o zdravom razumu da i ne govorimo.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!