SBiH:Jedinstven obrazovni sistem i besplatno osnovno obrazovanje

JEDINSTVEN OBRAZOVNI SISTEM: STRANKA ZA BiH zalaže se da sistem obrazovanja u Bosni i Hercegovini bude usmjeren ka punom i svestranom razvoju ljudske ličnosti i građanske svijesti, uz poštivanje demokratskih principa suživota i osnovnih individualnih i kolektivnih prava i sloboda, da osnovno obrazovanje bude obavezno, besplatno i jedinstveno na cijeloj teritoriji države,da osnovno obrazovanje bude obavezno, besplatno i jedinstveno na cijeloj teritoriji države, a da posebno sposobni učenici imaju pravo da dođu do najvišeg nivoa obrazovanja.


Razlog:
Usvojeni su okvirni zakoni BiH o obrazovanju ” međutim, na nivou kantona nije izvršeno usklađivanje okvirnih zakona o visokom, predškolskom i srednjem stručnom obrazovanju. Provedba ovih okvirnih zakona se nastavlja, ali sporo. Ograničeni napredak je postignut na rješavanju problema ‘dvije škole pod jednim krovom’, koji je već stvorio tenzije na nivou zajednice. ” Izvjestaj Evropske komisije o napretku BiH. “Zbog nedostatka finansijskih sredstava neke općine/kantoni nisu u stanju finansirati prijevoz učenika do škole, niti participirati u troškovima smještaja i ishrane studenata u studentskim domovima. Iako je osnovno obrazovanje obavezno i besplatno, roditelji kupuju potrebne udžbenike i školski pribor. Samo neke općine/kantoni planski osiguravaju udžbenike za dio učenika pripadnika romske nacionalne manjine i djece u stanju socijalne potrebe. ” Analiza stanja iz dokumenta “Strateški pravci razvoja obrazovanja u Bosni i Hercegovini sa planom implementiranja, 2008.–2015” Ministarstva civilnih poslova BiH ( http://www.mcp.gov.ba/zakoni_akti/strategije/?id=283 ). Osnovno obrazovanje jeste obavezno ali jos uvijek nije jedinstveno u cijeloj drzavi.”Devetogodišnji plan i program za osnovno obrazovanje se u određenom broju kantona ne provodi. ” ( Izvjestaj Evropske komisije o napretku BiH u 2009g. ).
Objašnjenje:
Usvojeni su okvirni zakoni u BiH o obratzovanju, ali na nivou kantona nije izvršeno njihovo usklađivanje. Zbog nedostatka finansijskih sredstva, brojni su primjeri općina i kantona koji nisu u stanju finansirati prijevoz učenika do škole, ili učestvovati u drugim troškovima. Osnovno obrazovanje je nominalno besplatno, ali troškovi koji dolaze za udžbenika i školski pribor nisu pokriveni, što znatno opterećuje kućni budžet. (http://www.mcp.gov.ba/zakoni_akti/strategije/?id=283) Po pitanju ostvarenja jedinstvneog sistema osnovnog obrazovanja, obećanje je još dalje od ispunjenog, zbog postojanja sistema ‘dvije škole pod jednim krovom’ koji predstavljaju legalni oblik apartheida i segregacije u zemlji, ali je u posljednje četiri godine ostvaren ograničen napredak u rješavanju ovog pitanja (http://dei.gov.ba/bih_i_eu/najvazniji_dokumenti/dokumenti_eu/?id=3783 ).

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!