SBiH:Građani jednaki po pravu na slobodno opredjeljenje

Građani će tu svi uživati jednak status u smislu prava, sloboda, interesa i obaveza – bez obzira da li su, ili nisu, klasificirani prema svojoj etničkoj i vjerskoj pripadnosti, i bez obzira na njihov spol, mjesto stanovanja, političko i drugo mišljenje, te društveni i imovinski status.


Razlog:
Izvjestaj Evropske komisije o napretku u BiH u 2009g navodi: “U pogledu politika antidiskriminacije, državni i entitetski ustavi garantuju jednak tretman svim ljudima, a odredbe o sprečavanju diskriminacije su uključene u nekoliko zakona. Nakon dužeg odlaganja, usvojen je sveobuhvatni Zakon o zabrani diskriminacije na državnom nivou. Taj zakon predstavlja pozitivan korak prema jednakoj zaštiti u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ipak, on izuzima religijske grupe i obezbjeđuje samo ograničenu zaštitu za nekoliko grupa ugroženih pojedinaca. Socijalna diskriminacija i isključivanje lezbijki, gej, biseksualnih i transrodnih osoba (LGBT) i dalje su rasprostranjeni. Nastavljeni su fizički napadi, zlostavljanje i zastrašivanje ovih grupa. Nema zvanične osude državnih vlasti za ovakve postupke. Mora se osigurati djelotvorna istraga i sudsko gonjenje.”
Objašnjenje:
Ostvaren je napredak u zaštiti od diskriminacije kroz donošenja Zakona o zabrani diskriminacije, koji nudi institucionalne okvire, pravne mehanizme te stvarnu sankciju za ostvarenje prava i zaštite od diskriminacije. Ipak, država i dalje nije u stanju osigurati ugrožene grupe (manjinske etničke zajednice, LGBTIQ itd) od napada i prijetnji, te ne djeluje adekvatno po pitanju uspješnog okončanja istraga i sudskog gonjenja počinilaca krivičnih djela po osnovu etničke ili druge različitosti. (http://www.dei.gov.ba/bih_i_eu/najvazniji_dokumenti/dokumenti_eu/?id=378)

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!