Nije započeto

Revidiranje načina upravljanja dugom Kantona Sarajevo

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, SDP, NiP) | Oblasti: Ekonomija

Revidiranje načina upravljanja dugom Kantona Sarajevo s ciljem postizanja aktivnog upravljanja dugom i finansijama u Kantonu Sarajevo. U realizaciji trebaju dominirati razvojni projekti dok u upravljanju dugom ključ je postići što bolju valutnu, ročnu i kamatnu kombinaciju kako bi se budžet i na taj način relaksirao, a rizik finansiranja smanjio.

Izvor: Program skupštinske većine u Kantonu Sarajevo 2023-2026

Na upit Istinomjera o aktivnostima na realizacji ovog obećanja iz Ministarstva finansija su polovinom marta odgovoreno je da su za zaduživanja koja su nastala u periodu od 15.11.2023. do polovine marta danas nastojali da se kamata optimizira kroz fiksiranje uslova, te da će do polovine 2024. godine biti ažurirana strategija upravljanja dugom Kanton Sarajevo.

Napomena: Skupština Kantona Sarajevo prihvatila je 15.11.2023. godine Odluku o potvrđivanju Vlade Kantona Sarajevo u kojoj su četiri ministarstva dobila novo rukovodstvo, a jedno od njih je Ministarstvo finansija KS. Ovo obećanje je u nadležnosti tog ministarstva, a dijelom Programa skupštinske većine postalo je 15.11.2023. godine, od kada Istinomjer prati njegovu realizaciju.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!