Započeto

Reforma pravosuđa i borba protiv korupcije

Partije: HDZ BiH | Oblasti: Pravna država

HDZ BiH usmjerit će aktivnosti prema mjerama koje se odnose na područje prevencije, otkrivanja, procesuiranja, koordiniranja, represije, poboljšavanja zakonodavnog okvira, povećanja kapaciteta institucija, obuka i podizanja javne potpore za borbu protiv korupcije. (…) Prioriteti HDZ-a BiH u idućem razdoblju uključuju: poštivanje pravnih načela u svim sudskim predmetima i borbu protiv korupcije, djelotvorno i neovisno pravosuđe, učinkovitu javnu upravu.

Izvor: Izborni program HDZ-a BiH

U Programu rada VM BiH za 2023. godinu, naglašeno je da će u 2023. godini “posebna pažnja u radu Vijeća ministara BiH bit će usmjerena u pravcu usvajanja strategije za razvoj sektora pravde, koja će biti temelj i vodilja daljnjih aktivnosti za izradu i donošenje novih zakona, primarno zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, zakona o sudovima BiH i zakona o oduzimanju i upravljanju imovinom stečenom krivičnim djelom.” Pored toga, planirana je izrada i upućivanje u proceduru usvajanja propisa iz oblasti pravosuđa.

Na 6. sjednici, održanoj 16.3.2023. godine Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva pravde o izradi Nacrta strategije za reformu sektora pravde u BiH, akcijskog plana i indikatora provedbe. Na istoj sjednici, Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o prijedlogu za pokretanje procedure pristupanja BiH programu Evropske unije „Pravosuđe 2021.-2027. godine“ i zadužilo Ministarstvo pravde da uputi pismo interesa nadležnoj općoj upravi Evropske komisije radi pristupanja ovom programu.

Vijeće ministara BiH je na 11. sjednici održanoj 11.5.2023. godine jednoglasno utvrdilo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) koji je u septembru 2023. godine usvojen i u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Ovaj Prijedlog zakona naglašava načela integriteta nosilaca pravosudnih funkcija, transparentnost rada, dvostepenost pri odlučivanju i odgovornost nosilaca pravosudnih funkcija, uključujući podjednako sudije, tužioce i članove VSTV-a BiH. Izmjene i dopune Zakona, među ostalim, uređuju pitanja u vezi sa sukobom interesa članova VSTS-a te uvode obavezu sudija i tužilaca da izvijeste о svojoj imovini i interesima, kao jednu od mjera u borbi protiv korupcije u pravosuđu. Kako se navodi u izvještaju 11. sjednice VM-a, kao svojevrsni mehanizam za jačanje integriteta nosilaca pravosudnih funkcija bit će formiran odjel za provođenje postupka ро izvještajima. Istovremeno se odredbama ovog zakona pojačava disciplinska odgovornost sudija, tužilaca, kao i članova VSTV-a za počinjene disciplinske prekršaje.

Nacrt zakona i izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH našao se na dnevnom redu 34. sjednice Vijeća ministara BiH, održane 28.12.2023. godine. Međutim, VM je zauzelo stav da se na tekućoj sjednici Vijeća neće izjašnjavati o ovom Nacrtu već će se to uraditi na nekoj od sljedećih sjednica Vijeća iako se radi o tehničkim izmjenama zakona.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!