Započeto

Redefinisanje politike poticaja poljoprivrednom sektoru

Partije: Naša stranka | Oblasti: Ekonomija

Redefinisanje politike poticaja poljoprivrednom sektoru praćeno apsolutno transparentnim trošenjem sredstava, u skladu s jasno definisanim kriterijima i prioritetima, a na bazi prethodno provedenog istraživanja realnih potencijala i potreba različitih sudionika u okviru sektora. Cilj je, dakle, fokusirati se na strateški važna područja, kako s aspekta proizvodnih tako i s aspekta tržišnih mogućnosti, konkurentnosti proizvoda na tržištu, itd.

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata 2022-2026, Vlada FBiH provodila je određene aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Izborni program Naša stranka

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pripremilo je krajem jula 2023. godine Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, a svi zainteresovani su svoje komentare, primjedbe i prijedloge na ovaj dokument mogli dostaviti najkasnije do 9.8.2023. godine.

Kako je navedeno u obrazloženju razloga donošenja izmjena ovog Zakona u njemu je dodat novi stav koji je dao ovlaštenje Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da može vršiti kontrolu novčanih podrški po modelu poticaja proizvodnji na terenu, što do sada nije bio slučaj. 

Također je ostavljena mogućnost korištenja podataka nastalih putem satelitskih snimaka ili drugih snimka nastalih snimanjem iz zraka, kad se za to steknu tehnički uslovi. Izmjenama je, kako je navedeno, definisano i postupanje u situacijama izdavanja zabrane klijentima koji dobivena sredstva novčanih podrški nenamjenski koriste ili su ih ostvarila na osnovu netačnih podataka, a u cilju da im se ne dozvoli da ponovo apliciraju tri godine

Vlada Federacije BiH utvrdila je početkom jula 2023. godine izmjene i dopune budžeta FBiH za 2023. godinu kojim su, pored ostalog, povećana i sredstva poticaja za poljoprivredu u iznosu od 2,5 miliona KM, čime je iznos agrarnog bužeta povećan na 166,5 miliona KM. Rebalans je usvojen krajem oktobra 2023. godine. Poticaji za poljoprivredu u Budžetu FBiH za 2024. godinu usvojenom 25. januara 2024. godine viši su za 8,5 miliona te iznose 175 miliona.

Krajem marta 2024. godine Vlada je usvojila Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu“, iz Budžeta FBiH za 2024. godinu, a koji iznose 175 miliona KM. 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!