Započeto

Razvoj kapaciteta za obavezno predškolsko obrazovanje

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, SDP, NiP) | Oblasti: Obrazovanje

Razvoj kapaciteta za obavezno predškolsko obrazovanje. Nastavak intenzivnog širenja obuhvata djece u predškolskom obrazovanju kroz širenje kapaciteta JU Djeca Sarajeva i sufinansiranje boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama.

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata 2022-2026, Vlada KS provodila je određene aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Principi i mjere djelovanja Vlade Kantona Sarajevo 2023-2026.

Vlada KS 18.5.2023. godine usvojila program sufinansiranja boravka djece u vrtićima u KS za 2023/2024 školsku godine, pri čemu je za ovu namjenu u Budžetu Kantona Sarajevo za 2023. godinu u Ministarstvu za odgoj i obrazovanje osiguran iznos od 12 miliona konvertibilnih maraka.

Za sufinansiranje predškolskog obrazovanja u privatnim vrtićima budžetom za 2024. godinu planirano je 15.900.000 KM.


Resorna ministrica Hota-Muminović i načelnik Općine Centar Srđan Mandić 19.5.2023. godine potpisali su aneks sporazuma o saradnji na realizaciji projekta završetka radova na rekonstrukciji vrtića “Šip”.

Kako je tom prilikom navedeno, ovom zajedničkom inicijativom Kantona i Općine planira se rekonstrukcija prostora namijenjenog vrtiću “Šip” Javne ustanove “Djeca Sarajeva”, te rekonstrukcija i opremanja biblioteka javnih ustanova osnovnih i srednjih škola na području općine Centar.


U tu svrhu navedeno ministarstvo izdvojilo je 350.000 KM, od čega će 120.000 KM biti utrošeno za rekonstrukciju prostora za potrebe vrtića “Šip” u okviru JU “Djeca Sarajeva”, dok će za rekonstrukciju i opremanje biblioteka javnih osnovnih i srednjih škola na području općine Centar Sarajevo biti utrošeno 230.000 KM.


U sarajevskoj vijećnici, 6.6.2023. godine, potpisan je Sporazum o rekonstrukciji  vrtića “Kolibri”. Sporazum je sklopljen je između predstavnika Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, Grada Sarajeva, Zavoda za izgradnju KS, Općine Novo Sarajevo i JU “Djeca Sarajeva”.  Resorno ministarstvo za ovu svrhu izdvojilo 650.000 KM, Grad Sarajevo 1.250.000 KM, a Opština Novo Sarajevo 150.000 KM.

Ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović, gradonačelnica Grada Sarajeva Benjamina Karić, načelnik Općine Novo Sarajevo Hasan Tanović i predstavnik izvođača radova potpisali su 23.4.2024. godine Ugovor za rekonstrukciju objekta vrtića Kolibri u ulici Kolodvorska 11.  

U odnosu na informaciju od prošle godine kada je najavljeno da će tri navedena nivoa vlasti izdvojiti ukupno nešto više od dva miliona KM, vrijednost radova iznosi tri miliona KM. Grad Sarajevo izdvaja najviše, 1.750.000 KM, zatim Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS 900.000 KM, dok je izvvajanje Općine Novo Sarajevo ostalo nepromijenjeno sa 150.000 KM.


Od 6. do 13. juna 2023. godine vršena je rezervacija mjesta za upis u predškolsku ustanovu za školsku godinu putem EMIS sistema. Ovim sistemom vršene su rezervacije i za privatne i za javne predškolske ustanove.


Na upit Istinomjera o aktivnostima na realizacji ovog obećanja iz Ministarstva za odgoj i obrazovanje između ostalog odgovorili su da se u toku 2024. godine očekuju se završetak procedure javne nabavke i početak/završetak radova na vrtićima Lužani ( u saradnji sa Općinom Ilidža), vrtića Kolibri (u saradnji sa Općinom Novo Sarajevo i Gradom Sarajevo), vrtića Agan Bostandžić (u saradnji sa Općinom Stari Grad i Gradom Sarajevo) i vrtića Šip (u saradnji sa Općinom Centar).

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!