Započeto

Promocija ravnopravnosti spolova

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, SDP, NiP) | Oblasti: Pravna država

Promocija ravnopravnosti spolova i unapređenje položaja žena.

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata 2022-2026 Vlade KS zabilježene su određene aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Program skupštinske većine u Kantonu Sarajevo 2023 - 2026

Nakon što su 2022. godine održani Opći izbori u Bosni i Hercegovini, Istinomjer je provjerio kolika je zastupljenost žena u sastavu organa izvršne vlasti na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou, ali i u zakonodavnim organima unutar BiH. Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini, državna tijela na svim nivoima vlasti moraju osigurati ravnopravnu zastupljenost spolova u upravljanju, procesu odlučivanja i predstavljanju, a ravnopravna zastupljenost podrazumijeva zastupljenost jednog od spolova u procentu od najmanje 40%. U Vladi Kantona Sarajevo zastupljenost žena je oko 24%. 

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Enda Pavić-Pečenković je u aprilu 2023. godine prisustvovala sastanku na kojem je podržala aktivnosti na široj promociji zakonskog prava na porodiljsko odsustvo radnika-očeva u BiH. Tom prilikom naglasila je da resorno kantonalno ministarstvo u potpunosti podržava promociju i implementaciju ovog roditeljskog prava, kao i aktivnosti koje će s tim ciljem realizirati UN i SOC-a u narednom periodu. Tema tog sastanka je bio i Gender akcioni plan za period do 2027. godine, a koji se uskoro trebao naći na dnevnom redu Vlade KS. Međutim u prvoj godini mandata Vlade KS to se nije dogodilo. 

Vlada Kantona Sarajevo je u maju 2023. godine utvrdila Program mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanja strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo za čiju realizaciju je obezbijeđeno 21.266.000 KM. Kroz utvrđeni program, predviđeno je upošljavanje 3.332 nezaposlene osobe, između ostalog i žena starijih od 40 godina. Navedenim programom namijenjena su sredstva u iznosu od 1.200.000 KM za 100 nezaposlenih žena iz ove ciljne kategorije.

Komisija za jednakopravnost spolova Skupštine KS održala je 1.9.2023. godine drugu tematsku sjednicu na kojoj se razgovaralo o nasilju nad ženama i u porodici. Na sjednici je predloženo deset zaključaka kojima se unapređuje multisektorski pristup prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici, nasilja nad ženama te prevenciji femicida. 

Radionica “Djelovanje za ravnopravnost spolova u KS donošenjem i provođenjem Gender akcionog plana za period od 2023-2026” održana je 10.10.2023. godine, kojoj je prisustvovala i ministrica Pavić Pečenović. Osnovni ciljevi su edukacija o rodnoj ravnopravnosti i pregled Analize stanja ravnopravnosti spolova u KS.

Pod stavkom “IV – Pregled rodno odgovornih projekata koji se finansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo” u Prijedlogu budžeta u KS za 2024. godinu, naveden je niz stavki i projekata iz oblasti odgoja i obrazovanja, nauka i visokog obrazovanja, privrede, zaštite porodice s djecom, zdravtsvene zaštite, sporta te za projekat “Naši dani u mjesecu”, za koje je izdvojeno cca. 118.590.000 KM. 

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!