Započeto

Povećavanje naknada stopostotnim invalidima

Partije: Naša stranka | Oblasti: Socijalna politika

Povećavanje naknada stopostotnim invalidima koji nemaju radnu sposobnost.

Izvor: Izborni program Naša stranka

Kako se navodi u saopštenju Federalnog ministarstvo rada i socijalne politike izvršena je isplata prvih uvećanih civilnih invalidnina za april 2023. godine. Za ovu svrhu Federalno ministarstvo finansija je 9.5.2023. godine isplatilo invalidnine za oko 45.000 osoba sa invaliditetom čiji je stepen invaliditeta 90 i 100 posto. Ukupan iznost za invalidnine iznosio je 21.991.845,68 KM, što je za oko 10 miliona KM više u odnosu na prethodni mjesec.

U saopćenju se dalje navodi da se ova naknada isplaćuje osobama sa invaliditetom po tri osnova, za invalidninu, tuđu njegu i pomoć, te ortopedski dodatak. Ova naknada se nije mijenjala od 2009. godine, a osnovica za obračun fiksno je, unazad 14 godina, iznosila 274,40 KM, dok je maksimalni iznos za isplatu iznosio 403 KM.

Najnovijim izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom od marta ove godine osnovica za obračun osnovnih prava osoba sa invaliditetom sada iznosi 80 posto najniže cijene rada, što trenutno iznosi 476,80 KM. Maksimalni iznos koji će moći ostvariti osoba sa najvišim stepenom invaliditeta povećava se sa dosadašnjih 403 KM na 701 KM.

Adnan Delić, 9.5.2023. godine

Ministar Federalnog ministarstva rada i socijalne politike Adnan Delić, naglasio je da do izmjena Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom došlo nakon usvajanja Budžeta te je Ministarstvo za ove naknade prvobitno planirao iznos od oko 140.000.000 KM, te da za iduću godinu treba planirati oko 120 miliona KM više, odnosno oko 260.000.000 KM. Naglasio je da će prema prvim projekcijama, faliti nešto više od 70 miliona KM kako bi se pokrili redovne isplate ovih naknada do kraja godine, te će morati osloniti na sredstva koja mogu povući iz rebalansa budžeta ili na neki drugi način nadoknaditi navedeno prekoračenje budžeta.

Caritas BiH je od 5. do 7.6.2023. godine u Sarajevu organizovao forum na temu “Razvoj profesionalne rehabilitacije u Bosni i Hercegovini: izazovi i prilike” u okviru projekta EMPOWER. Forumu je prisustvovao i federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Kako je ministar Delić na forumu izjavio, naknade za osobe s najvišim kategorijama invaliditeta od 90 i 100 posto invaliditeta trebalo bi povećati do određenog nivoa, a koje bi im omogućile dostojan život. Sve druge osobe sa invaliditetom treba da budu uključene u društvo kako bi doprinosile sebi i zajednici.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!