Započeto

Povećavanje naknada stopostotnim invalidima

Partije: Naša stranka | Oblasti: Socijalna politika

Povećavanje naknada stopostotnim invalidima koji nemaju radnu sposobnost.

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata 2022-2026, Vlada FBiH provodila je određene aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Izborni program Naša stranka

Izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom iz marta 2023. godine, dakle za vrijeme mandata prethodne federalne vlade, osnovica za obračun osnovnih prava osoba sa invaliditetom uvećana je i u maju 2023. godine iznosila je 80% najniže cijene rada, što je u tom trenutku iznosilo 476,80 KM, te je maksimalni iznos povećan se sa 403 KM na 701 KM.

U saopštenju Federalnog ministarstvo rada i socijalne politike iz maja 2023. godine navodi se  da je izvršena isplata prvih uvećanih civilnih invalidnina za april 2023. godine. Za ovu svrhu Federalno ministarstvo finansija je isplatilo invalidnine za oko 45.000 osoba sa invaliditetom čiji je stepen invaliditeta 90 i 100 posto. Ukupan iznos za invalidnine iznosio je 21.991.845,68 KM, što je za oko 10 miliona KM više u odnosu na prethodni mjesec.

Vlada Federacije BiH je 30.4.2024. godine na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata donijela pet odluka o utvrđivanju osnovica, iznosa i koeficijenata novčanih naknada za 2024. godinu iz boračke oblasti. 

Jednam od odluka utvrđena i osnovica za određivanje visine mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji BiH za 2024. godinu (invalidnina), u iznosu od 962,51 KM. 

Kako navode iz federalne vlade, po ovoj osnovici utvrdit će se visina mjesečnih novčanih naknada ličnih i porodičnih invalidnina u Federaciji BiH za 2024. godinu, u skladu sa odredbama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, kao i za korisnike prava boračko-invalidske zaštite koji su to pravo stekli do 6.4.1992. godine, u skladu sa odredbama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica. 

Za realizaciju ove odluke obezbijeđena su sredstava u Budžetu FBiH za 2024. godinu u iznosu od 281.574.500 KM.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!