Započeto

Povećati podršku obnovljivim izvorima energije

Partije: Naša stranka | Oblasti: Ekonomija

Povećati podršku obnovljivim izvorima energije: montiranje solarnih panela za vlastite potrebe, uspostavljanje energetskih zajednica itd.

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata 2022-2026, Vlada FBiH provodila je određene aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Izborni program Naša stranka

Kako je navedeno u odgovoru koji je Istinomjer dobio od Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u augustu 2023. godine, tokom prvih 100 dana mandata Vlade FBiH prispjelo je oko 200 zahtjeva od strane privatnog i javnog sektora za izgradnju proizvodnih kapaciteta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije. JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo planira izgraditi oko 400 MW proizvodnih kapaciteta fotonaponskih elektrana i oko 150 MW proizvodnih kapaciteta vjetroelektrana. JP Elektroprivreda HZ-HB d.d. Mostar također provodi neophodne aktivnosti na realizaciji izgradnje novih 150 MW proizvodnih kapaciteta fotonaponskih elektrana i oko 160 MW proizvodnih kapaciteta vjetroelektrana.


Tokom prve godine mandata, Vlada FBiH usvojila je informacije o aktivnostima u postupku izdavanja energetske dozvole za izgradnju sljedećih elektrana:

 • deset fotonaponskih elektrana „Plavo sunce“ investitora Plavo sunce d.o.o. Čitluk, koja se planira graditi u Mostaru
 • vjetroleketrane Slovinj, koja se planira graditi na planinskom području brda Slovinj, na području općine Glamoč
 • fotonaponske elektrane „Astera“ privrednog društva Astera d.o.o. Posušje
 • fotonaponske elektrane „EPHZHB 1“ privrednog društva JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, koja se planira graditi u općini Stolac
 • fotonaponske elektrane „Zvizdan“ privrednog društva MET Consulting d.o.o. Široki Brijeg, na lokalitetu Cerno u Ljubuškom, te energetskih dozvola za izgradnju 22 fotonaponske elektrane „Stolac Solar 01“ investitora Aurora Solar d.o.o. Stolac
 • privrednom društvu RWP Vitorog d.o.o. Glamoč, za izgradnju vjetroelektrane VE Škadimovac
 • privrednom društvu Pozitron d.o.o. Mostar za izgradnju šest fotonaponskih elektrana, koje se planiraju graditi na lokalitetu Polog, Grad Mostar.
 • fotonaponskih elektrana „Solario 1” i „Solario 2” privrednog društva SOLARIO d.o.o. Mostar, koje se planiraju graditi na lokalitetu Pješivac u Stocu.
 • fotonaponske elektrane „Eurometali 1” privrednog društva „EURO-METALI“ d.o.o. Doboj Jug
 • fotonaponske elektrane „Ljubuški 5” privrednog društva GP Toming d.o.o. Grude
 • fotonaponskih elektrana „Lena 1” i „Lena 2” privrednog društva Solar Lena d.o.o. Grude, koje se planiraju graditi u Mostaru.

septembru 2023. godine, Vlada Federacije BiH je dopunom Odluke o proglašenju javnog interesa i pristupanju pripremi i izgradnji prioritetnih elektroenergetskih objekata u Federaciji BiH, uvrstila još dva projekta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Riječ je vjetroelektrani „VE Vlašić, 50 MW“ i fotonaponskoj elektrani „FNE EPHZHB 1“ od 150 MW.


Vlada Federacije BiH donijela je 7.11.2023. Odluku o izboru korisnika budžetskih sredstava u svrhu poticaja pri kupovini električnih automobila. Sredstva su utvrđena u Budžetu Federacije BiH Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – tekući transferi pojedincima – poticaj pri kupovini električnih automobila“.

Odlukom se korisnicima odobravaju sredstva u ukupnom iznosu od 498.000 KM u vidu subvencije za kupovinu 89 novih automobila, isključivo na električni pogon, kao i hibridnih automobila koja posjeduju električni motor i motor sa unutrašnjim sagorijevanjem.


februaru 2024. godine Vlada FBiH utvrdila je Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o finansiranju Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke za realizaciju Projekta vjetroelektrana Vlašić u iznosu do 36.000.000 eura, te je uputila Parlamentu FBiH na usvajanje. Predloženom odlukom predviđeno je da se sredstva ovog zajma koriste za finansiranje izgradnje vjetroelektrane do 50 MW na visoravni Vlašić u Srednjobosanskom kantonu.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


  Pitajte Istinomjer!