Započeto

Povećati podršku obnovljivim izvorima energije

Partije: Naša stranka | Oblasti: Ekonomija

Povećati podršku obnovljivim izvorima energije: montiranje solarnih panela za vlastite potrebe, uspostavljanje energetskih zajednica itd.

Izvor: Izborni program Naša stranka

Dom naroda Parlamenta FBiH usvojio je 31. jula 2023. godine Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, koji kako je navedeno između ostalog, ima za cilj promovirati i regulirati proizvodnju električne i energije grijanja i hlađenja iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, kao i upotrebe obnovljivih izvora energije u transportu radi potrošnje na domaćem tržištu i povećanja udjela u ukupnoj potrošnji energije. Također, cilj je obezbjeđenje razvoja podsticajnih mjera, regulatornog okvira i tehničke infrastrukture za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju.

U obrazloženju teksta ovog zakona, predlagač je naveo i to da je Bosna i Hercegovina  potpisnica Ugovora o osnivanju Energetske zajednice, te kao takva ima obavezu da preuzme pravnu stečevinu Energetske zajednice u svoje zakonodavstvo, između ostalog, i iz oblasti obnovljivih izvora energije. Navedena obaveza je podrazumijevala da se uradi reforma sistema podsticaja, odnosno da se na jasniji i transparentniji način dodjeljuju podsticaji kako malim tako i velikim proizvođačima iz obnovljivih izvora energije. Osim toga, potrebno je i omogućiti građanima da se na jednostavniji način uključe u dekarbonizaciju energetskog sektora.

Vlada Federacije BiH je usvojila početkom augusta 2023. godine informaciju o aktivnostima u postupku izdavanja energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „Astera“ privrednog društva Astera d.o.o. Posušje. Također je data i prethodna saglasnost u postupku izdavanja energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „Astera“, instalisane nazivne snage 25 MW, odobrene snage priključenja 25 MW, planirane godišnje proizvodnje električne energije od 39,527 GWh, koja se planira graditi na lokalitetu Čitluka, općina Posušje.

U informaciji je, između ostalog, navedeno da bi pored prihoda koje će ostvarivati FNE „Astera“, ostvarilo bi se i smanjenje emisija CO₂ u iznosu većem od 20.000T u odnosu na elektrane koje za proizvodnju električne energije koriste kruta goriva. Ovim konceptom ostvarile bi se i uštede na emisijama polutanata SO₂, NOx i čvrstih čestica.

Vlada FBiH je i 21.6.2023. godine usvojila informacije o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju deset fotonaponskih elektrana „Plavo sunce“ investitora Plavo sunce d.o.o. Čitluk. Istovremeno je data i prethodna saglasnost resornom ministarstvu u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju deset fotonaponskih elektrana investitora Plavo sunce, instalisane nazivne snage po 4 MW, odobrene snage priključenja po 4 MW, planirane godišnje proizvodnje električne energije od po 6,35 GWh. Pomenute fotoelektrane se planiraju graditi na lokalitetu katastarske općine Polog, Grad Mostar.

Na sjednici održanoj 14.6.2023. godine Vlada Federacije BiH usvojila je  informaciju i dala prethodnu saglasnost Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije u postupku izdavanja energetske dozvole privrednom društvu „Vjetroelektrane“ d.o.o. Glamoč za izgradnju vjetroelektrane Slovinj, instalisane nazivne snage 138 MW (23×6 MW), odobrene snage priključenja 138 MW (23×6 MW) i planirane godišnje proizvodnje električne energije od 506 GWh, koja se planira graditi na planinskom području brda Slovinj, na području općine Glamoč.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!