Započeto

Povećanje sredstva za aktivne mjere i programe tržišta rada

Partije: Naša stranka | Oblasti: Socijalna politika

Povećanje sredstva za aktivne mjere i programe tržišta rada, kreirati raznovrsnije i bolje ciljane programe, prilagođenije ciljnim grupama. Naročito je potrebno utvrditi kategorije onih koji su niz godina na biroima i koji su teško zapošljivi.

Izvor: Izborni program Naša stranka

Upravni odbor Federalnog zavoda za zapošljavanje na sjednici održanoj 23.5.2023. godine donio je Odluku o usvajanju programa „Obuka za tržište rada 2023“ koji će Federalni zavod za zapošljavanje realizirati u saradnji sa kantonalnim službama za zapošljavanje. Cilj Programa je uključiti 500 nezaposlenih osoba prijavljenih na evidenciju nezaposlenih u Federaciji BiH u programe obuke kod poslodavaca, a kako bi stekli dodatna znanja i vještine i povećali svoju zapošljivost.

Upravni odbor Federalnog zavoda za zapošljavanje je na sjednici održanoj 7.2.2023. godine, između ostalog, donio i odluke o usvajanju Programa sufinansiranja zapošljavanja 2023 i Programa sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2023.

Cilj prvog programa je zapošljavanje najmanje 6000 osoba sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH sa posebnom socijalnom i rodnom osjetljivošću, radi sprječavanja dugotrajne nezaposlenosti, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti te stvaranja uvjeta za jačanje konkurentnosti mladih osoba bez radnog iskustva kroz osposobljavanje za rad u struci i stjecanje prvog radnog iskustva. Federalni zavod za zapošljavanje realizira ovaj Program u saradnji sa kantonalnim/županijskim službama za zapošljavanje.

Cilj drugog programa je poticanje najmanje 2.000 osoba sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH na samozapošljavanje, pokretanjem samostalne djelatnosti/privrednog društva, kao i na zapošljavanje drugih osoba sa evidencije nezaposlenih u pokrenutim djelatnostima/društvima. Za njegovo provođenje planirana su sredstva u iznosu od 13 miliona KM.

Prema informacijama koje je Istinomjer dobio od Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, navedeno je da Ministarstvo na godišnjem nivou pomaže start-up kompanije kroz dodjelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme neophodne za uspješan početak poslovanja. Unazad nekoliko godina iz Budžeta Federacije BiH se redovno izdvaja oko 1 milion KM za Početnike u biznisu kako bi uspješno pokrenule i održale vlastite biznise. Maksimalni iznos grant sredstava koja se dodjeljuju putem ovog projekta je 8.000 KM. Svrha projekta je održavanje pozitivnog trenda preduzetničke aktivnosti s aspekta povećanja broja novoosnovanih subjekata male privrede. Kroz projekt se realizuje subvencioniranje troškova nabavke opreme i repromaterijala kao i pružanje mentoring usluga. U 2023 godini će biti dodijeljeno cirka 1.100.000,00 KM za 165 novoosnovanih subjekata male privrede.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je 5.7.2023. godine da je spremilo prijedlog  sedmogodišnje strategije zapošljavanja u Federaciji BiH, te da je taj dokument upućen na mišljenje nadležnim institucijama.

Strategija zapošljavanja sastoji se iz tri dijela. U prvom dijelu analizirana je situacija na tržištu rada u FBiH, u drugom su utvrđene politike usmjerene na saniranje izazova u sferi zapošljavanja, dok su u posljednjem dijelu predstavljeni operativni aspekti koji se odnose na provedbu politike zapošljavanja.

“Imajući u vidu opće stanje na tržištu rada i u oblasti zapošljavanja pripremili smo strategiju zapošljavanja u FBiH za period 2023–2030, koja kroz četiri strateška cilja nastoji doprinijeti povećanju lične zaposlenosti, razvijanju i unapređenju usklađenosti vještina sa zahtjevima tržišta rada, promociji kapaciteta preduzeća u privatnom sektoru za otvaranje formalnih radnih mjesta, osiguranju uključivanja na tržište rada teško zapošljivih kategorija kroz efektivnije aktivne politike tržišta rada, te osnaživanju upravljanja tržištem rada i povećanju kapaciteta za provođenje politika”, Adnan Delić federalni ministar rada i socijalne politike.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić učestvovao je kao panelista na radionici o temi “Uklanjanje prepreka za učešće žena na tržištu rada i razvoj ženskog poduzetništva u Bosni i Hercegovini” u organizaciji Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u okviru Projekta “Forum žena za razvoj”. Ministar Delić ovom prilikom naveo je da ministarstvo rješenje vidi u prekvalifikacijama, dodatnim edukacijama i osposobljavanjima za tržište rada, te iz tih razloga jedna od prvih aktivnosti u Ministarstvu bio je razgovor sa Svjetskom bankom o nastavku, odnosno drugoj fazi projekta zapošljavanja koji fokus ima na ženama iz kategorije obeshrabrenih, odnosno teže zapošljivih kategorija.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!