Započeto

Povećanje socijalnih naknada u KS

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, NiP, SDP, SBiH) | Oblasti: Socijalna politika

Određivanje i redefiniranje cijena socijalnih usluga i povećanje socijalnih naknada u KS.

Izvor: Principi i mjere djelovanja Vlade Kantona Sarajevo 2023-2026.

Samo dva dana prije nego je formirana aktuelna Vlada KS, tadašnja ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS donijela je instrukciju na osnovu koje se od marta 2023. godine isplaćuju uvećane porodiljske i hraniteljske naknade. Nekoliko dana kasnije, po usvajanju budžeta KS za 2023. godinu saopćeno je da su na poziciji Zaštita porodice s djecom planirana sredstva u iznosu od 73.000.000 KM, a ista su uvećana za 13.000.000 KM u odnosu na sredstva planirana u Nacrtu budžeta za 2023. godinu.

U pomenutom saopćenju se navodi da je u ovaj iznos ukalkulisano povećanje po osnovu uvećanja prosječne plaće u FBiH u 2022. godini koja iznosi 1.114 KM i isplaćuje se porodiljama u radnom donosu i nezaposlenim porodiljama koje se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, u odnosu na prosječnu plaću za 2021. godinu koja je iznosila 996 KM. Ovim su uvećane naknade za zaposlene porodilje, novčane pomoći nezaposlenoj porodilji i dodatne pomoći na ime brige i njege djeteta zaposlenoj i nezaposlenoj porodilji.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!