Nije započeto

Podrška mikro, malim i srednjim poduzećima

Partije: HDZ BiH | Oblasti: Ekonomija

HDZ BiH snažno će podržavati mikro, mala i srednja poduzeća kreiranjem jasnih smjernica po pitanju pružanja potpore s naglaskom na pojednostavljenje administrativnih procedura.

Izvor: Izborni program HDZ-a BiH

Razvojna banka FBiH i Intesa Sanpaolo Banka potpisale su sredinom jula 2023. godine Ugovor o supsidijarnom finansiranju mikro, malih i srednjih preduzeća, čime se Intesa Sanpaolo Banka pridružila sprovođenju projekta Svjetske banke pod nazivom „Projekat oporavka i podrške kompanijama-poslovnim subjektima u BiH“. Navedeni Projekat  realizira se putem Razvojne banke FBiH a ukupna vrijednost projekta iznosi 33.600 miliona eura od čega se na Kreditnu liniju namjenjenu pružanju subsidijarnog finansiranja za odabrane finansijske institucije koje učestvuju u realizaciji Projekta (banke, mikrokreditne organizacije, leasing društva) odnosi 30.416.000 EUR. 

Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Vojin Mijatović, direktorica Naučnoistraživačkog instituta Verlab Lejla Gurbeta Pokvić i direktorica GIZ-a u BiH Eva Näher, potpisali su 14.7.2023. godine Memorandum o saradnji koji uspostavlja okvir saradnje na zajedničkim ciljevima podrške malim i srednjim poduzećima u BiH na putu digitalne transformacije i uvođenja digitalnih inovacija.

Kako se navodi u saopćenju federalne vlade, “cilj Memoranduma, između ostaloga, je razvoj Centra za digitalne transformacije i implementaciju digitalnih tehnologija, te poboljšanje efikasnosti poslovanja, optimizacije procesa i povećanje konkurentnosti za mala i srednja poduzeća”. Dalje navode da je predviđeno da se putem ovog centra uspostave mehanizmi praćenja i evaluacije napretka digitalnih transformacija malih i srednjih poduzeća, kao i da se kontinuirano unapređuju usluge i aktivnosti kako bi se postigli željeni rezultati i zadovoljile potrebe malih i srednjih poduzeća u procesu digitalne transformacije. Potpisnici Memoranduma imenovat će svoje predstavnike koji će se redovno sastajati radi planiranja, koordiniranja, te ostvarivanja aktivnosti na podršci malim i srednjim poduzećima u FBiH.

U odgovoru na pitanje Istinomjera o tome da li su započete aktivnosti u cilju pojednostavljenja procedura za gospodarske subjekte i poduzetnike, iz resornog ministarstva naveli su da je ovo ministarstvo “zaista napravilo niz pravih iskoraka na unapređenju sektora male privrede u smislu otklanjanja administrativnih barijera, kao i pojednostavljenja pristupa finansijskim sredstvima”.

Kako su naveli, usvajanjem novog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH, stvoreni su preduslovi za ubrzan rast i razvoj obrtništva odnosno male privrede u Federaciji. Podsjećamo, ovaj zakon je usvojen još 2021. godine. 

Kako je za Istinomjer navedeno iz Ministarstva razvoja poduzetništva i obrta u parlamentarnoj proceduri u formi Nacrta se nalaze Zakon o poticanju razvoja male privrede, kao i Zakon o poduzetničkoj infrastrukturi u Federaciji BiH. Iz ministarstva su pojasnili da ovi zakoni predviđaju niz olakšica za poslovanje MSP, te da bi se njima stvorio pravni i finansijski okvir za razvoj svih oblika poduzetničke infrastrukture (poduzetničke zone, poslovni inkubatori, razvojne agencije, tehnološki parkovi itd.) čime bi se u značajnoj mjeri doprinijelo bržem, ravnomjernijem i kvalitetnijem razvoju male privrede u Federaciji BiH. Ove Nacrte izradio je prethodni saziv Vlade FBiH. 

Ipak, tokom prvih 100 dana nisu zabilježene aktivnosti na kreiranju jasnih smjernica po pitanju pružanja potpore s naglaskom na pojednostavljenje administrativnih procedura.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!