Nije započeto

Raspodjela javnih rashoda usmjerena na socijalnu zaštitu

Partije: HDZ BiH | Oblasti: Socijalna politika

Prioritetne politike HDZ-a BiH odnosit će se na poboljšanje sustava raspodjele javnih rashoda za zaštitu socijalno ugroženih skupina, jačanje centara za pružanje socijalne skrbi, potporu razvoju socijalnog poduzetništva te osnaživanje programa prevencije svih oblika nasilja.

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata 2022-2026, Vlada FBiH nisu zabilježene značajnije aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Izborni program HDZ-a BiH

Na sjednici održanoj 1.6.2023. godine Vlada Federacije BiH primila je na znanje Informaciju o aktivnostima u okviru planiranja i implementiranja budžetske podrške Evropske unije za energetske potrebe u Federaciji BiH koju je pripremio Ured Vlade FBiH za evropske integracije. 

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne pomoći saopštili su da je na konačnoj listi, nakon unesenih prigovora na preliminarnu listu, ukupno 154.779 domaćinstava koja su ispunila kriterije definisane Javnim pozivom. To je za 2.291 domaćinstvo više u odnosu na broj domaćinstava sa preliminarne liste na kojoj je bilo 152.488.

Najveći broj kvalificiranih domaćinstava je u kategoriji penzionera – 116.933, zatim u kategoriji domaćinstava koja primaju federalni dječiji doplatak – 31.394 domaćinstva, u kategoriji korisnika stalne novčane pomoći je 5.652 domaćinstva. U kategoriji samohranih roditelja na konačnoj listi je 800 domaćinstava.


Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopštilo je 20.3.2024. godine da je tekst zakona o socijalnim uslugama dostavljen na mišljenje prije njegovog upućivanja na razmatranje Vladi Federacije BiH. Ovim zakonom prepoznato je sedam sveobuhvatnih načela kvaliteta socijalnih usluga, a za cilj ima unaprijediti kvalitet života najranjivijih članova društva kroz pružanje socijalnih usluga i podrške, te zaštitu prava i promocije socijalne inkluzije i jednakosti.

Prema riječima resornog ministra Adnana Delića Zakonom o socijalnim uslugama svi oni koji nude neku od socijalnih usluga imat će sistemski riješeno sufinansiranje.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!