Nije započeto

Osigurati stabilno finansiranje javnih servisa u BiH

Partije: Naša stranka | Oblasti: Pravna država

Slobodni i nezavisni mediji, kritički orijentisani prema vlasti i opoziciji su ključ demokratskog društva. Zbog toga je jedna od najvažnijih političkih bitaka za nas ona za slobodu i nezavisnost medija. Mi ne želimo da mediji budu stranački pamfleti, ne želimo da se novinari plaše političara i de se podređuju „politikama“. Želimo slobodno i nezavisno novinarstvo, kako ono u privatnom vlasništvu, tako i u javnom. Osigurat ćemo stabilno finansiranje javnih servisa u BiH te poticati dodatno programsko bogaćenje i profilisanje u oblastima koje našem društvu i medijima nedostaju, poput obrazovnog programa, kulture, umjetnosti, filma i drugih kvalitetnih programskih sadržaja.

Izvor: Izborni program Naša stranka

Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine je 5.4.2023. godine održalo javno otvaranje pristiglih ponuda u postupku nabavke opreme za digitalni prijenos i emitiranje za Projekat digitalizacije Javnih RTV servisa u BiH. 


U Programu rada Vijeća ministara BiH za 2023. godinu stoji kako je među prioritetima donošenje novog zakona o Javnom RTV sistemu. Prema izjavi ministra komunikacija i prometa BiH Edina Forte posljednji put se radno tijelo za izradu Nacrta ovog zakona sastalo u maju 2019. godine i nije došlo do usaglašavanja Nacrta te je potrebno u cijeli proces krenuti od početka.


Na održanoj sjednici vijeća ministara BiH 1.6.2023. godine usvojena je Informacija o statusu projekta digitalizacije javnih radio televizijskih servisa u BiH. Ukupno raspoloživa neutrošena namjenska sredstva za realizaciju ovog projekta iznose 29.876.699,99 KM, od čega su budžetska sredstva devet miliona KM, sredstva RAK-a 12.126.699,99 KM i UMTS  sredstva 8.750.000 KM.

Na održanoj sjednici 26.6.2023. godine Vijeće ministara BiH je donijelo Odluku o izmjeni i dopunama Odluke o uvrštavanju Projekta digitalizacije javnih radio televizijskih servisa BiH u Program višegodišnjih kapitalnih ulaganja za period 2011. – 2014. godine. Ovim je vrijednost Projekta digitalizacije javnih RTV servisa BiH uvećana za 63.000 KM i ukupno je iznosila 36.977.000 KM.


Radiotelevizija Bosne i Hercegovine (BHRT) ostala je bez finansiranja, saopćeno je 9.1.2024. godine na službenoj stranici BHRT-a. Javni RTV sistem godinama je u krizi, a prestanak finansiranja ga dovodi u još ozbiljniju krizu.

Vijeće ministara BiH na 38. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (VM BiH), održanoj 9.2.2024. godine usvojilo je odluku kojom su osigurana četiri miliona KM za Javni radiotelevizijski servis BiH za studijske i produkcione kapacitete za proizvodnju signala u HD rezoluciji te po tri miliona KM vladama entiteta za poticaj razvoja sektora elektronskih medija.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!