Započeto

Osiguranje sigurnosti stanovništva, materijalnih dobara i teritorija

Partije: HDZ BiH | Oblasti: Pravna država

Prioriteti HDZ-a BiH u idućem razdoblju uključuju: (…) osiguranje sigurnosti stanovništva, materijalnih dobara (…).

Izvor: Izborni program HDZ-a BiH

Od početka mandata ovog saziva Vijeća ministara BiH koje je imenovano 25.1.2023. godine, poduzeto je nekoliko aktivnosti u cilju osiguranja sigurnosti stanovništva, materijalnih dobara i teritorija. Ove aktivnosti uključuju usvajanje Strategije za brobu protiv organizovanog kriminala, odobravanje milion KM iz rezerve Budžeta institucija BiH za 2023. godinu u svrhu saniranja posljedica poplava u BiH, usvojen je Akcioni plan za provođenje ranije usvojene Strategije BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma.

Pored toga, odlukom VM BiH utvrđeni su međunarodni granični prelazi za prevoz oružja i vojne opreme, opasnih, eksplozivnih i radioaktivnih materijala i robe dvojne namjene.


Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, usvojilo je 23.2.2023. godine Strategiju zа borbu protiv organiziranog kriminala u Bosni i Hercegovini 2023 – 2026. Ključni strateški ciljevi su preveniranje organiziranog kriminala u svim njegovim oblicima, otkrivanje i krivično gonjenje organiziranih kriminalnih grupa; zaštita društva i ekonomije оd organiziranog kriminala i promocija saradnje i partnerstva u ovoj oblasti.


Sredinom marta 2023. godine Vijeće ministara usvojilo je Informaciju Ministarstva vanjskih poslova u vezi učestvovanja BiH u regionalnim projektima za ublažavanje hemijsko-biološko-radiološko-nuklearnih (HBRN) rizika putem inicijative HBRN centara izvrsnosti EU. Riječ je o tri projekta: „Jačanje medicinske pripravnosti i sposobnosti za odgovor na HBRN incidente“, „Povećanje zaštite i sigurnosti kritične infrastrukture u državama SEEE i CA regije“ i „Jačanje mjera biološke sigurnosti i biološke sigurnosti na prvoj liniji u SEEE regiji“.


U maju 2023. godine je Vijeće ministara BiH donijelo Odluku o odobravanju milion KM iz tekuće rezerve Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu u svrhu saniranja posljedica poplava u Bosni i Hercegovini, i to tako da se po 500.000 KM odobrava za najugroženije općine i gradove u Federaciji BiH i u Republici Srpskoj. U julu 2023. donosena je odluka o raspodjeli ovih sredstava.


U avgustu 2023. godine je Vijeće ministara BiH donijelo Odluku o usvajanju Akcionog plana za provođenje ranije usvojene Strategije Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma za period 2021-2026.


U augustu 2023. godine Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o određivanju međunarodnih graničnih prelaza za prevoz oružja i vojne opreme, opasnih, eksplozivnih i radioaktivnih materijala i robe dvojne namjene.


Na 42. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (VM BiH), održanoj 12.3.2024. godine, Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o imenovanju predstavnika Bosne i Hercegovine u Stalnu mješovitu komisiju za provođenje zadataka utvrđenih sporazumima između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlada Republike Hrvatske, Republike Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Republike Slovenije i Republike Srbije o saradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa.

U sastav Komisije imenovano je osam članova, i to predstavnici državnih ministarstava sigurnosti i odbrane, entitetskih uprava civilne zaštite te Odjela za javnu sigurnost Brčko distrikta BiH.


 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!