Započeto

Obnovljivi izvori energije i briga za okoliš

Partije: Naša stranka | Oblasti: Ekonomija

Proces transformacije energetskog sektora na OIE podrazumijeva i brigu o uticaju na okoliš održivih izvora energije. Neophodno je stati ukraj neplanskom i agresivnom uništavanju rijeka izgradnjom mini hidrocentrala. Brinut ćemo o investiranju u solarne elektrane, kako iste ne bi štetile obradivom zemljištu. Pažljivo ćemo birati gdje se grade vjetroparkovi, kako bi se što manje narušio ekosistem okruženja.

Obrazloženje

U prvoj godini mandata Vijeće ministara BiH provodilo je određene aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja.

Izvor: Izborni program Naša stranka

Na sjednici krajem marta 2023. godine Vijeće ministara BiH je na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, utvrdilo Prijedlog ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke, projekt Vjetroelektrana “Vlašić”, s Osnovama za zaključivanje ugovora. Radi se projektu izgradnje VE “Vlašić”, čiju će realizaciju sufinansirati Evropska investicijska banka kreditom u iznosu od 36 miliona eura, s rokom otplate od 20 godina, uključujući četiri godine grejs perioda.

Sredstva će biti alocirana na Federaciju BiH, a implementator projekta je JP “Elektroprivreda Bosne i Hercegovine” d.d. Sarajevo. Projekt predviđa isporuku, instalaciju i puštanje u pogon vjetroagregata instalirane snage do 50 MW, izgradnju temelja, isporuku i ugradnju električne opreme i transformatora za vjetroagregate i tornjeve, izgradnju podstanice visokog napona, izgradnju pristupnih puteva, kablovskih tranšea, montažnog prostora i platformi za dizalice te različite konsultantske usluge. Realizacija projekta je planirana za 2024. godinu.


U Programu rada VM BiH za 2023. godinu u dijelu ”Održiv rast” kao strateški cilj navodi se “razvoj energetskih potencijala, posebno obnovljivih izvora energije i povećanje energetske efikasnosti”, dok je srednjoročni cilj “doprinijeti razvoju regionalnog tržišta električne energije i plina koje će biti usklađeno s preuzetim EU direktivama”, a većina aktivnosti je bila planirana za IV kvartal 2023. godine.


Na 41. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine  (VM BiH), održanoj 4.3.2024. godine, usvojen  je Izvještaj Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o provođenju Okvirne energetske strategije Bosne i Hercegovine do 2035. godine koji uključuje aktivnosti koje su poduzete tokom 2022. i 2023. godine. Osim informacije da je elektroenergetski sistem BiH tokom 2022. i 2023. godine radio stabilno i bez većih problema, drugih informacija nema. Izvještaj do polovine marta 2024. godine nije objavljen na stranicama VM i MVTEO.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!