Započeto

Obilježavanje vatrenih tačaka

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, SDP, NiP) | Oblasti: Obrazovanje

Nastavak aktivnosti na projektu obilježavanja vatrenih tačaka opsade i odbrane Sarajeva.

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata 2022-2026, Vlada KS provodila je određene aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Program skupštinske većine u Kantonu Sarajevo 2023-2026

Skupština Kantona Sarajevo je na sjednici 23. marta 2006. godine donijela odluku o usvajanju Projekta “Opsada i odbrana Sarajeva u periodu 1992. -1995.”. Navedeni projekat sastojao se od deset potprojekata, od kojih se jedan zvao “Potprojekt obilježavanja vatrenih tačaka opsade i odbrane Sarajeva”. 

“Izgradnja vatrenih tačaka opsade” spominje se i kao jedna od potencijalnih aktivnosti u Nacrtu odluke o obilježavanju opsade Sarajeva koju je tadađnji gradonačelnik Grada Sarajeva Abdulah Skaka podnio Gradskom vijeću u martu 2019. godine. 


Kamen temeljac za igradnju spomenika “Krila slobode” položen je u junu 2022. godine, prilikom obilježavanja 30. godišnjice pobjede na brdu Žuč, a izgradnja spomenika počela je u septembru 2022. godine.

Na 11. sjednici Vlade KS održanoj 1.6.2023. godine, Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo data je saglasnost za pokretanje tri kapitalna projekta u 2023. godini, a jedan od projekata je “Izgradnja Memorijalnog centra Žuč”, za koji je u Budžetu KS za 2023. godinu planirano 1 000 000 KM.

Načelnik Efendić i ministar za boračka pitanja KS Omer Osmanović 6.9.2023. godine  potpisali su sporazum o sufinansiranju izgradnje Memorijalnog kompleksa “Žuč”, čime su iz budžeta KS osigurana dodatna sredstva u iznosu milion konvertibilnih maraka za nastavak radova na lokalitetu Golog Brda.


Predhodni saziv Vlade KS usvojio je projekt stavljanja u funkciju i preuređenja objekta restorana ”Kon-Tiki” u Vogošći u spomen-obilježje – Muzej stradanja građana BiH”. Putem kreditnih sredstava Vlada KS je osigurala sredstva u iznosu 750.000 KM za kupovinu objekta i zemljišta od vlasnika. Muzejom će upravljati Javna ustanova “Fond Memorijala Kantona Sarajevo”, te je ovim povodom u obavezi da poduzme aktivnosti u svrhu prenosa vlasništva i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. 

Prilikom predstavljanja projekata na kojima je Fond radio u proteklom periodu, 19.3.2023. godine rečeno je da su u toku radovi na rekonstrukciji nekadašnjeg logora Kon-Tiki s ciljem uspostavljanja Muzeja stradanja građana/ki BiH. 

Predsjednik Udruženja „Pravda“ Avdo Huseinović 15.3.2023. godine ustupio je arhivsku građu Fondu memorijala KS a ustupljeni materijal sadržao je izjave, intervjue i ispovijesti bivših logoraša BiH koji će također biti korišten i za uspostavu Muzeja stradanja građana BiH u bivšem logoru Kon-Tiki u Vogošći. Sanacija i rekonstrukcija navedenog prostora i objekata nastavljena je i u martu 2024. godine. 


Kako su za Istinomjer 14.3.2024. godine odgovorili iz Ministarstva za boračka pitanja KS, jedan od potprojekata koji obuhvata jednu vatrenu tačku jeste i izgradnja Memorijalnog kompleksa na Žuči, kao i izgradnja ‘’Muzeja stradanja građana Bosne i Hercegovine’’ na mjestu nekadašnjeg zloglasnog logora Kon-Tiki u Vogošći. 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!