Započeto

Njegovanje kulture sjećanja

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, SDP, NiP) | Oblasti: Obrazovanje

Njegovanje kulture sjećanja i kulture pamćenja kroz finaliziranje kapitalnih projekata u saradnji sa JU „Fond Memorijala Kantona Sarajevo“ kroz: nastavak aktivnosti realizacije potprojekta izgradnje Memorijalnog kompleksa “Žuč”; revitalizaciju i rekontrukciju objekta „Kon-Tiki“, te privođenje objekta namjeni u Muzej stradanja građana BiH u skladu sa Odlukom “Opsada i odbrana Sarajeva 1992-1995”.

Izvor: Program skupštinske većine u Kantonu Sarajevo 2023-2026

Kamen temeljac za igradnju spomenika “Krila slobode” položen je u junu 2022. godine, prilikom obilježavanja 30. godišnjice pobjede na brdu Žuč, a izgradnja spomenika počela je u septembru 2022. godine.

Na 11. sjednici Vlade KS održanoj 1.6.2023. godine, Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo data je saglasnost za pokretanje tri kapitalna projekta u 2023. godini, a jedan od projekata je “Izgradnja Memorijalnog centra Žuč”, za koji je u Budžetu KS za 2023. godinu planirano 1.000 000 KM.

Načelnik Efendić i ministar za boračka pitanja KS Omer Osmanović 6.9.2023. godine  potpisali su sporazum o sufinansiranju izgradnje Memorijalnog kompleksa “Žuč”, čime su iz budžeta KS osigurana dodatna sredstva u iznosu milion KM za nastavak radova na lokalitetu Golog Brda. Kako je tim povodom dodano, Općina Novi Grad Sarajevo ranije je provela aktivnosti vezane za izgradnju i sanaciju pristupne saobraćajnice kao i otkup platoa Golog Brda na Žuči.


Predhodni saziv Vlade KS usvojio je projekt stavljanja u funkciju i preuređenja objekta restorana ”Kon-Tiki” u Vogošći u spomen-obilježje – Muzej stradanja građana BiH”. Putem kreditnih sredstava Vlada KS je osigurala sredstva u iznosu 750.000 KM za kupovinu objekta i zemljišta od vlasnika. Muzejom će upravljati Javna ustanova “Fond Memorijala Kantona Sarajevo”, te je ovim povodom u obavezi da poduzme aktivnosti u svrhu prenosa vlasništva i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. 

Prilikom predstavljanja projekata na kojima je Fond radio u proteklom periodu, 19.3.2023. godine rečeno je da su u toku radovi na rekonstrukciji nekadašnjeg logora Kon-Tiki s ciljem uspostavljanja Muzeja stradanja građana/ki BiH. 

Predsjednik Udruženja „Pravda“ Avdo Huseinović 15.3.2023. godine ustupio je arhivsku građu Fondu memorijala KS a ustupljeni materijal sadržao je izjave, intervjue i ispovijesti bivših logoraša BiH koji će također biti korišten i za uspostavu Muzeja stradanja građana BiH u bivšem logoru Kon-Tiki u Vogošći. Sanacija i rekonstrukcija navedenog prostora i objekata nastavljena je i u martu 2024. godine

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!