Započeto

Nastavak transformacije i deinstitucionalizacije ustanova socijalne zaštite

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, SDP, NiP) | Oblasti: Socijalna politika

Nastavak transformacije i deinstitucionalizacije ustanova socijalne zaštite (KJU Dječiji dom Bjelave, KJU Dom Nahorevo, KJU Gerentološki centar).

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata 2022-2026 Vlade KS zabilježene su određene aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Program skupštinske većine u Kantonu Sarajevo 2023 - 2026

Deinstitucionalizacija je proces sistematičnog prelaska sa sistema rezidencijalne brige i zbrinjavanja u institucijama na sistem brige o osobi u porodičnom okruženju. Primarni cilj deinstitucionalizacije je sprovođenje sistemskih promjena koje omogućavaju potpuno uključivanje korisnika sistema socijalne zaštite u sve sfere života u zajednici.

Preuređenje objekata koje koristi KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja

Ministrica Pavić Pečenović je 6.6.2024. godine s ovlaštenom predstavnicom humanitarne organizacije “Hope and Homes for Children” potpisala i ugovor na osnovu kog ova organizacija poklanja stambenu zgradu i dvorište u Hrasnici za potrebe zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja.

U julu 2023. godine potpisan je Protokol o saradnji s ciljem jačanja međusobne saradnje između Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, JU Centra za socijalni rad KS i SOS Dječija sela u BiH. Sporazumom su utvđreni ciljevi poput povećanja iznosa naknade za smještaj i brigu djece, saradnja s partnerima u oblasti alternativne brige i podrška socijalno ugroženim porodicama.

Ministrica Pavić Pečenković potpisala je 20.11.2023. godine Ugovor o davanju na korištenje nekretnina za potrebe KJU “Dom za djecu  bez roditeljskog staranja” Sarajevo. Dvije male porodične kuće za djecu bez roditeljskog staranja nalaze se u općini Ilidža i općini Vogošća.

Tokom posjete premijera Uka i ministrice Pavić Pečenković KJU “Dom za djecu bez roditeljskog staranja” Sarajevo u aprilu 2024. godine, ministrica je istakla da je projekat izgradnje kuće u Ledićima u završnoj fazi. Prema riječima ministrice, objekat je zamišljen kao vid rekreacione kuće za štićenike doma na Bjelavama, gdje bi djeca mogla boraviti tokom ljetnog i zimskog raspusta, ali i drugi sugrađani smješteni u ustanovama.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!