Započeto

Kreirati sistem dnevnih servisnih centara u Federaciji BiH

Partije: Naša stranka | Oblasti: Socijalna politika

Kreirati sistem dnevnih servisnih centara u Federaciji BiH koji će pomagati porodicama osoba s invaliditetom u svakodnevnom životu.

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata 2022-2026, Vlada FBiH provodila je određene aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Izborni program Naša stranka

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić početkom juna 2023. godine sastao se sa delegacijom Misije USAID u BiH koju je predvodila šefica Misije Courtney Chubb. Ministar je na sastanku između ostalog tražio podršku i partnerstvo USAID-a za transformaciju socijalne usluge u lokalnim zajednicama u trajnom zbrinjavanju kroz dnevne i servisne centre socijalnih usluga. 

Sredinom juna 2023. godine ministar Delić održao je sastanak sa direktorom Programa podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE Jasminom Bešićem, te menadžericom Programa Anjom Didović, s kojima je razgovarao o razvoju servisnih centara u Federaciji BiH. 

Krajem juna 2023. godine, ministar Delić potpisao je Memorandum o razumijevanju s direktorom USAID/INSPIRE Jasminom Bešićem. Ovaj dokument predstavlja polazište za sve vidove saradnje između Ministarstva i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) na provedbi projekata koji su u nadležnosti ovog federalnog ministarstva.


Ministar Delić se 13.6.2023. godine sastao s načelnikom općine Ilidža Nerminom Muzurom s kojim je razgovarao o projektu izgradnje dnevnog centra za djecu s teškoćama u razvoju, koji bi bio javni centar na području općine Ilidža, te bi se finansirao iz federalnog i općinskog budžeta.

Delić je naglasio da će navedeni dnevni centar, donošenjem Zakona o socijalnim ustanovama, osim općinskog budžeta imati na raspolaganju i sredstva iz budžeta Federanog ministarstva.


Krajem juna 2023. godine u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike održan je prvi zajednički sastanak za pokretanje prvog servisnog centra za podršku djeci s poteškoćama i njihovim porodicama u Bosansko-podrinjskom kantonu. Ovaj servisni centar bio bi prvi od nekoliko servisnih centara koje ovo ministarstvo planira osnovati u kantonima Federacije BiH. Iako je najavljeno da će biti otvoren do kraja 2023. godine, to se nije desilo.

U odgovoru na upit Istinomjera, iz Federalnog ministra rada i socijalne politike navedeno je da je radna grupa sačinila prijedlog projekta u dvije faze: osnivanje i rad centra do 2026. godine. U odgovoru je također navedeno da je “Grad pripremio Odluku o osnivanju servisnog centra” koja je usvojena na 15. vanrednoj sjednici Gradskog vijeća 13. decembra 2023. godine.

Pored ovog servisnog centra, ministar Delić je krajem septembra 2023. godine, na sastanku sa gradonačelnikom Bihaća Elvedinom Sedićem istakao da će podržati osnivanje servisnog centra i u ovom gradu.


Govoreći o budžetu FBiH za 2024. godinu, a u okviru kojeg budžet Federalnog ministarstva rada i socijalne politike iznosi 471.176.000 KM, ministar Delić naglasio je i da je značajna podrška obezbijeđena za projekte i rad neprofitnih organizacija.

Delić je naglasio da su osigurana dodatna četiri miliona za podršku neprofitnim organizacijama čime se, prema njegovim riječima, prvi put na ovaj način mogu podržati “sve one organizacije koje vode dnevne i servisne centre u lokalnim zajednicama”, a “do donošenja Zakona o socijalnim uslugama kada će svi oni koji nude neku od socijalnih usluga imati sistemski riješeno sufinansiranje”.

Prema riječima resornog ministra sredstva za sufinansiranje izgradnje dnevnih, servisnih centara i centara za zdravo starenje povećanja su sa sa 300.000 na 2,5 miliona KM u budžetu za 2024. godinu u odnosu na prethodnu.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!