Započeto

Kontinuirano ulaganje u nastavni kadar

Partije: Naša stranka | Oblasti: Obrazovanje

Neophodno je kontinuirano ulaganje u nastavni kadar, kako u njihov proces edukacije i dodatne izgradnje, tako i u mogućnost stvaranja autonomnih programa. Nastavni kadar bi trebao imati kvartalni budžet na raspolaganju kojeg bi morao utrošiti u nove nastavne instrumente, edukaciju i razvoj programa. Uporedo se mora umanjiti birokratsko opterećenje nastavnog kadra i trošenje njihovog vremena na administrativne i tehničke zadatke.

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata 2022-2026, Vlada FBiH provodila je određene aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Izborni program Naša stranka

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo je Javni poziv za (su)finansiranje programa iz oblasti obrazovanja i nauke za 2023. godinu u okviru kojeg je za podršku programima i projektima iz oblasti nauke od značaja za Federaciju BiH, osigurano 600 hiljada KM. Kako je tim povodom pored ostalog navedeno, u okviru ovog poziva dodatno su uvedeni programi podrške odbrani doktorskih disertacija te istraživanju od značaja za Federaciju.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 6.7.2023. godine potpisalo je ugovore sa šest   javnih univerziteta u Federaciji BiH i to Univerzitetom u Sarajevu (558.000,00 KM), Univerzitetom „Džemal Bijedić“ u Mostaru (144.000,00 KM), Sveučilištem u Mostaru ( 198.000,00 KM), Univerzitetom u Bihaću (126.000,00 KM), Univerzitetom u Zenici (144.000,00 KM), Univerzitetom u Tuzli (234.000,00KM), Franjevačkom teologijom Sarajevo (24.000,00 KM), kao i sa univerzitetskim kliničkim centrima u Sarajevu i Tuzli, odnosno Sveučilišnom kliničkom bolnicom u Mostaru (po 24.000,00 KM).

Kako je tom prilikom na zvaničnoj stranici ministarstva navedeno, u okviru sredstava obuhvaćeni su i programi podrške naučnog usavršavanja na doktorskom studiju, izdavanju naučne literature i referentnih časopisa, međuinstitucionalne naučnotehnološke saradnje međunarodnog karaktera, organizacije domaćih i međunarodnih naučnih skupova i istraživanja od značaja za Federaciju BiH te sufinasiranja istraživačkog rada i studijskih boravaka.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!