Započeto

Jača ekonomska integracija sa EU

Partije: HDZ BiH | Oblasti: Spoljna politika

Zalagat ćemo se za jaču ekonomsku integraciju s EU-om i približavanje unutarnjem tržištu EU-a kako bismo postali konkurentniji, privlačniji i sigurniji za ulaganja, a to osigurava integriranje u globalne lance vrijednosti i internacionalizaciju gospodarstva.

Izvor: Izborni program HDZ-a BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je na sjednici održanoj 23.2.2023. godine Informaciju o programu međuregionalne saradnje URBACT IV 2021-2027. i ovlastilo direktora Direkcije za evropske integracije BiH da potpiše pismo saglasnosti za ovaj program. URBACT IV program spada u programe teritorijalne saradnje u Evropskoj uniji (EU) u periodu 2021-2027. godina i predstavlja jedan od instrumenata evropske kohezijske politike. Glavni cilj programa je promocija integriranog, održivog urbanog razvoja, poboljšanje politika i efektivnosti kohezijske politike u gradovima.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je na sjednici 16.3.2023. godine Prijedlog sporazuma o finansiranju Godišnjeg akcijskog plana u prilog Paketu za energetsku podršku za Zapadni Balkan u korist Bosne i Hercegovine za 2023. godinu između Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Riječ je o paketu podrške u vrijednosti 70 miliona eura, koji u cijelosti finansira Evropska unija, putem kojeg se žele ublažiti socioekonomske posljedice energetske krize koja je izazvala rast cijena energije te potaknuti održiva ekonomija na načelu niskih emisija ugljika i otpornosti na klimatske promjene.

Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto, na ceremoniji u Sarajevu 4.4.2023. godine, uručila je šefu Delegacije EU i specijalnom predstavniku EU u Bosni i Hercegovini ambasadoru Johannu Sattleru potpisani Sporazum o finansiranju Godišnjeg akcijskog plana u prilog Paketu za energetsku podršku za Zapadni Balkan u korist BiH za 2023. godinu između Evropske unije i Bosne i Hercegovine. 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Direkcije za ekonomsko planiranje BiH, na vanrednoj telefonskoj sjednici 20.3.2023. godine usvojilo je Program ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine za period 2023. – 2025. godine (PER BiH 2023. – 2025.), koji će biti dostavljen Evropskoj komisiji. Program ekonomskih reformi 2023. – 2025. godine izrađen je prema smjernicama Evropske komisije na osnovu priloga koje su dostavile nadležne institucije na državnom i entitetskom nivou.

U maju 2023. godine Vijeće ministara utvrdilo je Prijedlog zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora koji pojednostavljuje i ubrzava proceduru sklapanja i izvršavanja međunarodnih ugovora i prati pravni sistem EU i Bečku konvenciju. Iz Vijeća ministara je tom prilikom saopćeno da je usvajanje ovog zakona važno zbog planiranih multilateralnih konvencija kojima se pristupa u procesu približavanja EU i jačanju saradnje s NATO-om.

Na sjednici Vijeća ministara održanoj u junu 2023. godine utvrđen je Prijedlog sporazuma o finansiranju Godišnjeg akcionog plana za Bosnu i Hercegovinu za 2022. godinu između Evropske unije (EU), koju predstavlja Evropska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Kako se navodi u saopćenju Vijeća ministara, riječ je sporazumu vrijednom 45.500.000,00 eura, koji će u cijelosti finansirati Evropska unija u skladu s odredbama ranije zaključenog  Okvirnog sporazuma između Evropske komisije i BiH o aranžmanima zа  implementaciju finansijske pomoći EU Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći  (IPA III) za period 2021. – 2027. Godine.

U oktobru 2023. godine Vijeće ministara usvojilo je Informaciju o održavanju sedmog sastanka Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između Evropske unije (EU) i Bosne i Hercegovine, koji će biti održan 16. 11. 2023. godine, putem online platforme. Kako je tada najavljeno, planirano je da delegacije razgovaraju o provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u trgovinskim i tržišnim aspektima, razvoju bilateralnih trgovinskih odnosa u sektorima poljoprivrede i ribarstva, te usklađivanju propisa BiH s legislativom EU u fitosanitarnoj, veterinarskoj i oblasti sigurnosti hrane.

Vijeće ministara je u decembru 2023. donijelo Odluku o kvalitetu tečnih naftnih goriva kojom se uređuje tržište naftnih derivata u Bosni i Hercegovini i preuzimaju odgovarajuće EU direktive u ovoj oblasti.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!