U progresu

Izrada Urbanističkog plana Grada Sarajeva

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, SDP, NiP) | Oblasti: Ekonomija

Dovršetak izrade Urbanističkog plana Grada Sarajeva i sinhronizacija sa Prostornim planom Kantona Sarajevo.

Izvor: Program skupštinske većine u Kantonu Sarajevo 2023-2026

Premijer KS Nihad Uk, ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Bojan Bošnjak i direktor Zavoda za planiranje razvoja KS Faruk Muharemović predstavili su 12. februara 2024. godine Nacrt urbanističkog plana urbanog područja Sarajeva (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) za period od 2016. do 2036. godine. 

Premijer Uk naveo je da je dokument kreiran na principu da Sarajevo postane “15-minutni grad”, što je objašnjeno na način da građani/ke KS u krugu od 15 minuta pješačke distance mogu koristiti sportske, kulturne, zdravstvene i sve druge usluge potrebne u svakodnevnom životu. 

Između ostalog, urbanističkim planom predviđena je izgradnja tramvajske pruge od Stupa, preko Azića i Rajlovca, do budućeg gradskog parka “Sastavci”; izgradnja tramvajske pruge do Dobrinje i Šipa, a tretira se i pitanje vjetrokoridora, odnosno utjecaja visokih građevina na kvalitet zraka.

Direktor Zavoda za planiranje razvoja KS Faruk Muharemović naveo je da je izradu novog urbanističkog plana predvodila arhitektica profesor emeritus Vlasta Jelena Žuljić.

Skupština KS usvojila je Nacrt urbanističkog plana KS 26. februara 2024. godine, a javna rasprava o ovom dokumentu trajat će dva mjeseca.

U martu 2024. godine održane su javne rasprave o nacrtu ovog plana za područje Hadžići, Ilijaš i Centar, a u aprilu za Stari Grad.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!