Započeto

Izrada socijalnih karata i ličnih dosjea osoba s invaliditetom u Federaciji BiH

Partije: Naša stranka | Oblasti: Socijalna politika

Izrada socijalnih karata i ličnih dosjea osoba s invaliditetom u Federaciji BiH na osnovu kojih se mogu projektovati konkretne mjere za konkretne ciljeve i potrebe. Na osnovu informacija iz socijalnih karata i ličnih dosjea vršiti ciljno usmjeravanje novca ka ključnim potrebama osoba s invaliditetom.

Izvor: Izborni program Naša stranka

U prostorijama predstavništva Svjetske banke 10.5.2023. godine održan je sastanak između nacionalnog direktora IFC-a za BiH i Crnu Goru Kristoferom Šeldonom i federalnog ministra rada i socijalne politike Adnana Delića. Dogovoreno je da će Svjetska banka u saradnji sa resornim ministarstvom raditi na provođenju projekta izrade socijalne karte te su dogovoreni prvi koraci koji podrazumijevaju formiranje projektnog tima, jedinice za impelemntaciju projekta i niz drugih pojedinosti. Riječ je o višegodišnjem projektu, a realizacija bi trebala početi tokom ljeta 2023. godine.

U nastavku pregovora sa predstavnicima Svjetske banke o realizaciji projekta podrške zapošljavanju i izrade socijalnih karata FBiH dogovoreni su okvirni koraci neophodni za realizaciju ovog važnog projekta. Nakon toga, nositelji projekta iz Ministarstva i predstavnici/e Svjetske banke nastavit će rad na operacionalizaciji ovih koraka. Pored toga, sa predstavnicima/ama Svjetske banke razgovarala je grupa zadužena za izradu socijalnih karata o modelu socijalne karte i njenim ključnim elementima, kao i problemu nedostatka potrebnih podataka, te vjerodostojnosti podataka kojima raspolaže Ministarstvo. Nadalje, razgovarano je i o nemogućnosti praćenja prihoda i imovine, neophodnost digitalizacije, kao i međusobnog uvezivanja postojećih baza u Ministarstvu, ali i drugim institucijama koje imaju baze podataka.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić 30.5.2023. godine održao je sastanak s predstavnicima klubova oba doma Parlamenta FBiH na kojem je između ostalog istakao da je  jedan od reformskih projekata Ministarstva izrada socijalnih karti, a preduvjet za njihovu izradu jeste Zakon o socijalnoj karti FBiH koji će prema ministrovim riječima uskoro pripremati kako bi se moglo krenuli u izradu socijalnih karata.

Pored toga, ministar Delić održao je i nekoliko sastanaka na kojima je predstavio projekt socijalne karte kao što je sastanak sa delegacijom Misije USAID u BiH i rezidentnom koordinatoricom UN-a za BiH Ingrid Macdonald. Također, na poziv UN Women Foruma prisustvovao je  konferenciji akcione koalicije o ekonomskoj pravdi i pravima o pokretanju reforme ekonomije brige i njege, na kojem je predstavio projekt izrade socijalnih karata FBiH.

“Izradom socijalnih karata imat ćemo praktično krvnu sliku Federacije, snimak pravog stanja onih kojima je potrebna socijalna briga, kao i onih koji pružaju njegu članu porodice zavisnom od tuđe njege”, Adnan Delić, federalni ministar  rada i socijalne politike.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!