Započeto

Izgradnja stanova i subvencioniranje stambenog zbrinjavanja mladih

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, SDP, NiP) | Oblasti: Socijalna politika

Realizacija projekta izgradnje stanova i subvencija za stambeno zbrinjavanje mladih.

Izvor: Program skupštinske većine u Kantonu Sarajevo 2023 - 2026

U septembru 2023. godine javnost je obaviještena da je u toku izgradnja stanova za pripadnike boračke populacije i mlade na lokacijama Rosulje (općina Vogošća), Centar (općina Ilijaš), a pored toga završeni su radovi na stambenom objekatu u općini Centar na lokalitetu Šipa.

Na lokaciji Šip izgrađene su 74 stambene jedinice od čega je 20 namijenjeno za pripadnike/ce kategorije mladi subvencioniranjem, kroz Program poticajne stanogradnje i omogućavanja kupovine stana pod povoljnijim uvjetima uz beskamatno kreditiranje. Na lokaciji Rosulje, 30 stambenih jednicia predviđeno je za kategoriju mladi, a u općini Ilijaš 33 stambene jedinice.


U oktobru 2023. godine Vlada KS saopćila je da je budžetom za 2023. godinu osigurano 5,5 miliona KM za subvencioniranje stanova mladima te se uskoro očekuje objavljivanje javnog poziva s kriterijima za dodjelu subvencija.

Nakon sjednice održane 5.10.2023. godine, javnost je obaviještena da je Vlada KS navedena sredstva obezbijedila kroz unutrašnje preraspodjele u budžetu KS za 2023. godinu.

Javni poziv je raspisan 23.10.2023. godine, a iz Vlade KS naveli su tada da će se novčana sredstva dijeliti u iznosu do 12.000 KM, a u zavisnosti od raspoloživih sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo za ove namjene. 

Nakon što je krajem 2023. godine objavljenja rang lista, na kojoj su se našle 1.142 osobe, utvrđeno je da će mladi za subvencioniranje stanova dobiti po 4.800 KM. Nakon ove informacije, uslijedili su protesti mladih u KS, no iznos od 4.800 KM je isplaćen svim osobama koje su ispunile uvjete i priložili potrebnu dokumentaciju.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!