Započeto

Integrirano upravljanje granicama

Partije: HDZ BiH | Oblasti: Pravna država

Prioriteti HDZ-a BiH u idućem razdoblju uključuju: integrirano upravljanje granicama (…).

Izvor: Izborni program HDZ-a BiH

Od početka mandata ovog saziva Vijeća ministara BiH koje je imenovano 25.1.2023. godine, poduzeto e nekoliko aktivnosti u cilju integriranog upravljaja granicama. Usvojen je Akcijski plan za period za provedbu Strategije u području migracija i azila, radilo se i na izradi nove Strategije integrisanog upravljanja granicama, formiran je pregovarački tim BiH za pregovore o Sporazumu o saradnji sa Agencijom za evropsku graničnu i obalnu stražu (FRONTEX), a sredinom februara 2024. godine  započeli su pregovori o Sporazumu sa FRONTEX-om.

Usvojena je i Odluka o odobravanju višegodišnjeg projekta “Finansiranje usluga proširivanja i održavanja Integriranog sistema videonadzora GP BiH i Sistema automatskog prepoznavanja registracijskih tablica na graničnim prijelazima Bosne i Hercegovine”.


Na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH 30.3.2023. godine imenovani su novi članovi Radne grupe za uspostavu sistema za razmjenu podataka o putnicima što je jedna od prioritetnih mjera iz Strategije integriranog upravljanja granicom 2019. – 2023.


Vijeće ministara BiH usvojilo je 30.3.2023. godine Akcijski plan za period 2021. – 2025. godine u vezi s provedbom Strategije u području migracija i azila. 

Ciljevi ovog plana obuhvaćaju unapređenje sistema sveobuhvatnog upravljanja politikama migracija i azila, povećanje efikasnosti kontrole državne granice, efikasnije upravljanje nezakonitim migracijama na području BiH, unapređenje sistema azila, borbu protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima, kao i podršku zakonitim migracijama i integraciju stranaca koji zakonito borave u BiH te jačanje mehanizama koordinacije u upravljanju migracijama.


U junu 2023. godine Vijeće ministara BiH je usvojilo Izvještaj o realizaciji Akcijskog plana provedbe Strategije integriranog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu. 

Pored toga, tokom prve godine mandata radilo se i na izradi nove Strategije integrisanog upravljanja granicama, te je saopćeno da je u z podršku eksperta iz Evropske unije načelno usaglašen nacrt dokumenta Strategije integrisanog upravljanja granicom u BiH za period 2024.-2029. godina. O ovim aktivnostima javnost je obaviještena u junu i novembru 2023. godine.

Na 44. redovnoj sjednici održanoj 4.4.2024. godine, Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o realizaciji Akcijskog plana provedbe Strategije integriranog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu, koji je pripremilo Koordinacijsko tijelo sastavljeno od predstavnika 10 institucija i policijskih agencija iz cijele BiH.

Izvještaj daje pregled ostvarenog napretka u provođenju aktivnosti u područjima usklađivanja zakonodavstva BiH s evropskim pravnim okvirom, razvoja i uspostave novih informacijskih sistema na području graničnih provjera, kao i poduzetih mjera za bolji nadzor granice, suzbijanje prekograničnog kriminala, međunarodne zaštite i postupanja prema ranjivim kategorijama.

U saopštenju se navodi da se unutar BiH radilo na jačanju međuagencijske saradnje, a u području međunarodne saradnje provođene su aktivnosti za intenziviranje saradnje sa susjednim državama te FRONTEX-om, kao i uspostavi koordinacijskog centra za razmjenu informacija (NCC – EUROSUR).


U oktobru 2023. formiran je pregovarački tim BiH za pregovore o Sporazumu o saradnji sa Agencijom za evropsku graničnu i obalnu stražu (FRONTEX), a početkom decembra iste godine Ministarstvo bezbjednosti BiH uputilo je Vijeću ministara BiH prijedlog za sastav pregovaračkog tima i osnove za vođenje pregovora za potpisivanje Sporazuma sa FRONTEX-om, te je ovaj prijedlog usvojen sredinom decembra 2023. u novom tekstu.

Sredinom februara 2024. godine  započeli su pregovori o Sporazumu sa Agencijom za evropsku graničnu i obalnu stražu (FRONTEX).


Na sjednici VM BiH održanoj 20. decembra 2023. godine utvrđen je Prijedlog osnova i imenovana delegacija za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Srbije o graničnim prijelazima. Cilj je da se pojednostavi i ubrza grаnična kontrola u korist građana i poslovne zajednice te unaprijede aktivnosti na sprečavanju svih oblika prekograničnog kriminala i ilegalnih migracija, u skladu sa standardima Evropske unije.


Vijeće ministara BiH je na sjednici održanoj 20. decembra 2023. godine donijelo Odluku o odobravanju višegodišnjeg projekta “Finansiranje usluga proširivanja i održavanja Integriranog sistema videonadzora GP BiH i Sistema automatskog prepoznavanja registracijskih tablica na graničnim prijelazima Bosne i Hercegovine”, a kako se navodi sredstva će biti osigurana iz budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za period 2024 – 2026. godine.


Na 44. redovnoj sjednici održanoj 4.4.2024. godine, Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva sigurnosti o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu, koja će biti dostavljena Predsjedništvu BiH, Predstavničkom domu i Zajedničkoj komisiji za odbranu i sigurnost Parlamentarne skupštine BiH.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!