Započeto

Inkluzija u obrazovanju

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, SDP, NiP) | Oblasti: Obrazovanje

Provođenje zaključaka Tematske sjednice Skupštine Kantona Sarajevo o inkluziji u obrazovanju i Posebnog programa Vlade za interresorno unaprjeđenje inkluzije.

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata 2022-2026, Vlada KS provodila je određene aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Principi i mjere djelovanja Vlade Kantona Sarajevo 2023-2026.

Tokom posjete JU Zavod Pazarić obavljene 24.5.2023. godine, premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk i ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Enda Pavić Pečenković, pored ostalog, obavijestili su javnost da je Vlada KS izdvojila preko 52.000 KM u svrhu izgradnje mobilijara u okviru ove ustanove.

Kako je navedeno, tom finansijskom podrškom omogućena je i realizacija projekta opremanja inkluzivne učionice, uz obezbijeđivanje didaktičkog materijala za defektološki tretman korisnika Centru za edukaciju i osposobljavanje. 


Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS 25.5.2023. godine objavilo je Javni poziv za podnošenje prijava udruženja i neprofitnih organizacija za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata/aktivnosti iz oblasti inkluzivnog odgoja i obrazovanja za podršku djeci i mladima s teškoćama do 26. godine života iz Budžeta KS za 2023. godinu.

U Budžetu KS za 2023. godinu, na razdjelu Ministarstva za odgoj i obrazovanje, su osigurana sredstva od 300.000 KM po ovom javnom pozivu, a maksimalni iznos finansiranja po jednoj prijavi je 70.000  KM. Isti iznos predviđen je i budžetom za 2024. godinu.

Kako je objavljeno na zvaničnoj stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, 23.6.2023. godine, donijeta je Odluka o utvrđivanju konačne liste dobitnika po Javnom pozivu za podnošenje prijava udruženja i neprofitnih organizacija za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa/ projekata/aktivnosti iz oblasti inkluzivnog odgoja i obrazovanja za podršku djeci i mladima s teškoćama do 26. godine života.


Kako je javnost putem zvanične stranice Vlade KS obaviještena, 2.6.2023. godine zvanično je obilježen završetak radova prve faze rekonstrukcije objekta koji je Javna ustanova “Djeca Sarajeva” ustupila Udruženju “Dajte nam šansu” na neodređeni period u svrhu zbrinjavanja djece i odraslih s poteškoćama u razvoju, a koja će na ovom mjestu imati mogućnost cjelodnevnog boravka, te dodatnu stručnu podršku.


Ministrica Hota-Muminović održala je 9.9.2023. godine sastanak sa predstavnicama Odbora za inkluzivno obrazovanje, koji djeluje pri Koordinacionom odboru udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo.

Na sastanku se razgovoralo o prevazilaženju izazova sa kojima se Ministarstvo odgoja i obrazovanja  Kantona Sarajevo suočava u svom radu i postizanju većeg stepena inkluzije djece s invaliditetom u  predškolsko, ali i u osnovno i srednje obrazovanje kroz kontinuirane aktivnosti i strateške orijentacije  Ministarstva, a uz uključivanje civilnog društva u planiranje i praćenje procesa.

U saopćenju se dalje navodi da je Odbor potpisao Memorandum o saradnji sa resornim Ministarstvom koji obuhvata njihovo aktivno učešće u radnim grupama za izmjene i dopune različitih pravilnika i zakona o obrazovanju kao i u izradi Posebnog programa Vlade Kantona Sarajevo za unapređenje inkluzije u Kantonu Sarajevo.


U oktobru 2023. godine saopćeno je da je ministrica Hota-Muminović u posjeti Portugalu, a cilj ove studijske posjete bio je da predstavnici obrazovne vlasti Kantona Sarajevo steknu uvid u dobre prakse inkluzivnog obrazovanja u Portugalu, s namjerom razmjene iskustva i unapređenja procesa inkluzivnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

U decembru 2023. godine resorna ministrica održala je sastanak sa direktoricom Centra za inkluziju pri Ministarstvu za obrazovanje Portugala Filomenom Pereira. Tom prilikom, Hota-Muminović naglasila je da je u tekućoj školskoj godini (2023/2024) angažirano 375 asistenata u grupi/odjeljenju. U saopćenju se još navodi da je tokom 2022. godine, tokom prethodnog mandata Vlade KS, data saglasnost za prijem 76 psihologa, 18 socijalnih radnika, 26 edukator-rehabilitatora, 26 logopeda, 26 psihologa za rad u Mobilnom stručnom timu za pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju.


Iz MO KS su za Istinomjer u martu 2024. godine naveli da je ovo ministarstvo u toku 2023/2024. godine dostavilo saglasnost za angažovanje 365 asistenata u grupi/odjeljenju.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!