HDZBiH:Zaštita obitelji i materinstva

HDZ BIH je za posebnu društvenu skrb i zaštitu obitelji i materinstva kao jamca narodnog i moralnog rasta. Dajemo potporu pronatalitetnoj populacijskoj politici te se zalažemo za konkretne mjere u zaštiti materinstva, povoljne stambene kredite i namjenske stanove, poticajne dječje dodatke, povećanje porodiljske nadoknade te povećanje broja odgovarajućih ustanova za skrb o djeci.


Objašnjenje:
Usvajanje izmjena i dopuna Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djetetom Federacije Bosne i Hercegovine, te usvajanje Rezolucije o napređenju zaštite porodice u Bsosni i Herceogvine (izvor: Ombudsmen BiH) značajno je doprinio osiguranju većih prava ugroženih skupina koje su direktno predmetom ovih odluka. Ipak, još uvijek postoje različita prava porodilja u Federaciji i Republici Srpskoj. Stranke na vlasti nisu uspjele da urede ovo pitanja na državnoj razini, te je jedini napredak na državnoj razini onaj koji se tiče usvajanja šest strateških ciljeva socijalnog uključivanja koji se odnose na zapošljavanje, zdravstvo, obrazovanje, mirovinski sustav, pitanje lica sa invaliditetom i zaštite proodica sa djecom. Ipak, ova strategija još nije završena, a kamoli da govorimo o njenoj punoj primjeni i realizaciji. (izvor: Izvjestaj EK o napretku u BiH)

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!