HDZBiH:Poticaji za preventivnu zaštitu i javno zdravstvo

Posebno poticati javno zdravstvo i preventivnu zdravstvenu zaštitu.


Objašnjenje:
Apstraktne želje koje bi trebale značiti veliki napredak, nikada nisu donijele ništ građanima i građankama ove države, već se plasiraju kroz sasvim uobičajno davanje neostvarivih obećanja čime se uvijek stigne profitirati u nezreloj demokratiji kakva je ova u Bosni i Hercegovina. Jedno od njih je i ovo, koje se u svojoj biti može posmatrati i djelimično ostvarenim, ako je sastajanje ministara zdravstva sa svih nivoa rezultat koji je za stranku dovoljan da ovakav cilj smatra ostvarenim. Šta je zapravo bitno za birača i zašto držimo da ovakva nastojanja ne mogu biti priznata za napredak? Neadekvatna pokrivenost zdravstvenih organizacija, neprenosivost zdravstvenih sredstava i podjela na osnovu institucionalnog okvira i mehanizama organizacija u zemlji, samo su neki od elementarnih problema na koja istraživanja u ovoj oblasti upućuju kao ona s čijim će rješavanjem moći biti govora o počinjanju procesa promjene. Do tada, mrak ( http://dei.gov.ba/bih_i_eu/najvazniji_dokumenti/dokumenti_eu/?id=3783 ).

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!