HDZ1990:Autonomija sveučilišta

Naša stranka se zalaže za autonomiju Sveučilišta koja podrazumijeva sustavno financiranje i oslobađanje Sveučilišta od političkih utjecaja bilo u obliku uplitanja državnih organa u obrazovnu i kadrovsku politiku bilo uplitanja političkih stranaka u upravljanje.


Objašnjenje:
U Javnoj raspravi o reformi visokog obrazovanja, koju su 2006. organizovale ustavno-pravne komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH (http://www.oscebih.org/documents/7360-eng.pdf) više puta je ponovljen zaključak o neophodnosti unaprjeđivanja i postizanja pune autonomije Univerziteta. I pored toga, Okvirni zakon o visokom obrazovanju BiH, donesen 2007 (Okvirni_zakon_o_visokom_obrazovanju_BiH.pdf), nije se ozbiljno pozabavio autonomijom Univerziteta, niti je bitno izmijenio stanje na terenu. Visoko obrazovanje u FBiH i dalje je fragmentirano, finansijski zavisno od kantona, a upravni odbori u kojima je minimalno trećina članova postavljena od strane kantona, i dalje utiču na izbor rektora, dekana i upravnih tijela na nekim univerzitetima (Strateški pravci razvoja obrazovanja u Bosni i Hercegovini sa planom implementiranja, 2008 – 2015: http://www.mcp.gov.ba/zakoni_akti/strategije/?id=283). Permanentna kriz Univerziteta u Tuzli, izazvana između ostalog i uplitanjem javne vlasti u rad Univerziteta, jedan je od najboljih pokazatelja da realne autonomije Univerziteta nema.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!