HDZ: Međunarodni ugovori podsticajni za izvoz

Sklapati međunarodne ugovore koji će biti poticajni za izvoz bosansko – hercegovačkih proizvoda na inozemno tržište.


Objašnjenje:
Osim potpisanog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji podrazumijeva i Privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima, prema podacima Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, BiH je u aktuelnom mandatu potpisala nekolicinu ugovora sa zemljama izvan EU i regiona koji se mogu smatrati podsticajnima za izvoz. Ugovori koji su potpisani u aktuelnom mandatu uključuju bilateralne sporazume sa Katarom i Pakistanom, sporazume o trgovini i ekonomskoj saradnji sa Egiptom, Katarom i Pakistanom, te Sporazum o preferencijalnoj trgovini sa Iranom (“Sporazumi i EU sporazumi”, dostupno na: http://www.mvteo.gov.ba/Default.aspx?template_id=26&pageIndex=1 ).

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!