HDZ 1990: Socijalni položaj Roma

| Partija: | Oblast:

Stoga sve institucije ali i pripadnici konstitutivnih naroda i ostalih manjina moraju tretirati ovu činjenicu kao politički i moralni prioritet i pitanje socijalnog položaja Roma institucionalno rješavati od razine općine, županije entiteta i Države.

Napomene

U mandatu 2010. – 2014. utvrđen je progres u poboljšanju položaja Roma. Formiran je Odbor za Rome pri Vijeću ministara BiH. Bosna i Hercegovina na godišnjem nivou izdvaja tri miliona KM za poboljšanje inkluzije Roma u društvo, za zapošljavanje, stambeno zbrinjavanje i zdravstvenu zaštitu. Postignut je izvjestan napredak u uključivanju romske djece u predškolske ustanove i osnovno obrazovanje.

Vijeće ministara BiH (12.07.2012.) usvojilo je Prvo izvješće Bosne i Hercegovine o provedbi mjera i principa utvrđenih Europskom poveljom o regionalnim ili manjinskim jezicima, koji je pripremilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice. U Izvješću se navodi da je Bosna i Hercegovina napravila progres u poboljšanju položaja manjina, posebno Roma, a nakon provedbe popisa stanovništva bit će evidentni pokazatelji gdje žive pripadnici nacionalnih manjina i u kojem broju. To će omogućiti bolju procjenu potreba pripadnika nacionalnih manjina, uključujući i korištenje manjinskih jezika u BiH.

Vijeće ministara BiH (18.09.2012.), na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je pojedinačne odluke o osnivanju Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH, te o imenovanju članova ovog odbora. Prema odlukama, Odbor je nadležan za razmatranje pitanja sadržanih u Strategiji Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma, te provođenje i predlaganje aktivnosti radi efikasnije realizacije Dekade inkluzije Roma do 2015. godine. Na istoj sjednici Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o rasporedu 2.950.000 KM za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite za 2012. godinu, koju je predložilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice. Prema Odluci, za stambeno zbrinjavanje Roma bit će utrošeno dva milijuna KM, za zapošljavanje 710.000 KM, za zdravstvenu zaštitu 210.000 KM, te za aktivnosti na ažuriranju podataka o potrebama Roma u BiH 30.000 KM.

Vijeće ministara BiH (23.01.2013.) usvojilo je Informaciju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice o aktivnostima na zaštiti prava romske nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini u kojoj se navodi da je tijekom implementiranja Akcijskog plana za rješavanje problema Roma u razdoblju 2009. – 2011. godine za stambeno zbrinjavanje Roma izdvojeno 9.935.405 KM, a trenutačno je u fazi realizacija sredstava iz 2012. godine u iznosu od 2.150.000 KM. U 30 općina u BiH izgrađeno je 156 stambenih jedinica, sanirana 191 stambena jedinica, a 210 romskih obitelji koristi rekonstruiranu infrastrukturu (vodovod, kanalizacija, električna energija). Sredstva iz 2012. godine iskoristit će se za izgradnju i rekonstrukciju oko 70 stambenih jedinica i izgradnju infrastrukturnih objekata. U razdoblju 2009. – 2010. godine za zapošljavanje Roma izdvojeno je 1,5 milijuna KM, a ukupno je zaposleno 212 Roma evidentiranih u zajednicama za zapošljavanje, a sredstvima iz 2012. godine u iznosu od 710.000 KM planirano je zapošljavanje još 90 Roma. Za zdravstvenu zaštitu Roma u razdoblju 2009. – 2012. godine izdvojeno je 545.000 KM.

Vijeće ministara BiH donijelo je na 56. sjednici, održanoj 10.07.2013. godine, Odluku o rasporedu proračunskih sredstava za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite za 2013. godinu u ukupnom iznosu od 2.950.000 KM. Prema Odluci, za stambeno zbrinjavanje Roma planirano je 2.000.000 KM, za  njihovo zapošljavanje 710.000 KM, za zdravstvenu zaštitu 210.000 KM, te za  aktivnosti na ažuriranju podataka o potrebama Roma u BiH 30.000 KM.

Na 75. sjednici Vijeća ministara BiH, 11.12.2013., Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, razmotrilo je i usvojilo Revidirani akcioni plan  Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite 2013. – 2016. godine. Revidirani akcioni plan sadrži cjelinu koja se odnosi na jačanje institucionalnih kapaciteta, prijedlog aktivnosti po oblastima, te objašnjenja sistema i probleme u vezi s finansiranjem planiranih aktivnosti, kao i način monitoringa, evaluacije i izvještavanja o realizaciji Revidiranog akcionog plana. Predviđeno je da će za provođenje revidiranih akcionih planova u periodu 2013. – 2015. godina biti potrebno ukupno 50.057.511 KM, od čega 14.939.682 KM u 2013. godini, 17.297.242 KM u 2014. godini i 17.820.587 KM u 2015. godini, što u prosjeku iznosi oko 16.7 miliona KM godišnje. Na istoj sjednici, Vijeće ministara BiH razmotrilo je i usvojilo Informaciju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice o utrošku grant sredstava za realizaciju Akcijskog plana Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini za 2012. godinu, s predloženim zaključkom.

Na 88. sjednici Vijeća ministara BiH (19.03.2014.), Vijeće ministara BiH razmotrilo je i usvojilo Informaciju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice o aktivnostima u sklopu Dekade uključenja Roma 2005. – 2015. godine. Vijeće je  podržalo tekst Deklaracije o nastavku Dekade u skladu sa strategijom Evropske unije „Evropa 2020“ i ovlastilo ministra za ljudska prava i izbjeglice Damira Ljubića da je potpiše radi nastavka aktivnosti na bržem socijalnom uključenju Roma. S obzirom na značajne bh. rezultate u rješavanjem problema Roma zemlje članice Dekade odlučile su da Bosna i Hercegovina predsjedava Dekadom od 1. jula 2014. do 30. juna 2015. godine. Bosna i Hercegovina na godišnjem nivou izdvaja tri miliona KM za poboljšanje inkluzije Roma  u društvo, za stambeno zbrinjavanje i  osiguranje boljih životnih uslova, dodjelu manjih grant sredstava za zapošljavanje, unapređenje zdravstvene zaštite i obrazovanje, što će biti nastavljeno i idućih godina.

Na istoj sjednici, Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je Odluku o imenovanju stručnog tima za podršku predsjedavanju Bosne i Hercegovine Dekadom uključenja Roma 2005. – 2015.

Na 89. sjednici Vijeća ministara (04.04.2014.) Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je Odluku o rasporedu 2,8 miliona KM iz budžeta za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite za 2014. godinu u Bosni i Hercegovini.  Prema Odluci, za stambeno zbrinjavanje Roma osigurana su dva miliona KM, za njihovo zapošljavanje 600.000,00 KM, a za zdravstvenu zaštitu 200.000,00 KM.

Na istoj sjednici Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo Odluku o usvajanju Programa rada i načinu finansiranja predsjedavanja Bosne i Hercegovine Dekadom uključenja Roma 2005. – 2015. godine u periodu od 1. jula 2014. do 30. juna 2015. godine.
Na 89. sjednici Vijeća ministara (04.04.2014.) Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice o primjeni/provođenju Revidiranog akcionog plana BiH o obrazovnim potrebama Roma za školsku 2012./2013. godinu, u kojem se navodi da je postignut izvjestan napredak u uključivanju romske djece u predškolske ustanove i osnovno obrazovanje. U osnovno obrazovanje uključeno je 1248 učenika romske nacionalnosti, dok je u prvom polugodištu školu napustilo 267 učenika. U izvanredno obrazovanje uključena su 102 djeteta. Besplatni udžbenici osigurani su za 1247 učenika, besplatan prijevoz za 319, učenika, dok je stipendija osigurana za 25 učenika. Ukupan broj učenika romske nacionalnosti koji pohađaju srednjoškolsko obrazovanje je 137. Na sjednici je naglašena potreba za osnivanjem dnevnih centara za najmlađu djecu koji bi pružali usluge mladim ženama i majkama romske nacionalnosti, kao zajednička projektna aktivnost nevladinog sektora i lokalnih zajednica u BiH.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Upload limit: 1Mb

  • Poništi